عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

در عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید عکس نوشته های معروف ماکانی را همراه با متن مشاهده کنید و …

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

باز امشب ای ستارۀ تابان ، نیامدی
باز ای سپیدۀ شب هجران ، نیامدی
شمعم شکفته بود که خندد به روی تو
افسوس ای شکوفۀ خندان ، نیامدی
زندانی ِ تو بودم و مهتابِ من ، چرا
باز امشب از دریچۀ زندان نیامدی
با ما سر  ِ  چه داشتی ای تیره شب ، که باز
چون سرگذشتِ عشق به پایان نیامدی
مگذار قندِ من که به یغما بَرَد مگس

عکس نوشته ماکان بند برای پروفایل

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

طوطیّ من که در  شکرستان نیامدی
شعر من از زبانِ تو خوش صیدِ دل کند
افسوس ای غزالِ غزلخوان ، نیامدی
گفتم به خوانِ عشق شدم میزبانِ ماه
نامهربانِ من ، تو که مهمان نیامدی
خوانِ شکر  به خونِ جگر دست می دهد
مهمهانِ من ، چرا به سر  ِ خوان نیامدی
دیوانِ حافظی تو  و  دیوانۀ تو  من
امّا  پَری ، به دیدنِ دیوان نیامدی

عکس نوشته اهنگ های ماکان بند

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

نشناختی فغانِ  دلِ  رهگذر ، که دوش
ای ماهِ قصر ،  بر  لبِ  ایوان  نیامدی
گیتی متاع چون مَنَش آید گران به دست
اما تو هم به دستِ من ارزان نیامدی
صبرم ندیده ای که چه زورق شکسته ای ست
ای تخته ام سپرده به طوفان ، نیامدی
عیش ِ  دلِ  شکسته  عزا می کنی چرا
عیدم تویی ، که من به تو قربان ، نیامدی
در طبع  ِ  شهریار ، خزان شد بهار  ِ عشق
زیرا   تو  خرمن ِ   گل و  ریحان   نیامدی
(استاد  شهر یار)

عکس نوشته های ماکان بند

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

نگاه کن که غم درونِ  دیده امچگونه قطره قطره آب می شودچگونه سایۀ سیاهِ سرکشماسیر دستِ  آفتاب می شودنگاه کن!تمام هستی ام خراب می شودشراره ای مرا به کام می کشدمرا به اوج می بردمرا به دام می کشدنگاه کنتمام آسمانِ من پر از شهاب می شود***تو آمدی ز دورها و دورهاز سرزمین ِ عطرها و نورهانشانده ای مرا کنون به زورقیز عاجها ، ز ابرها ، بلورهامرا ببَر امیدِ دلنواز منببَر  به شهر شعرها و شوره

عکس نوشته ماکان بند خنده دار

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

به راهِ پُر ستاره می کشانی امفراتر از ستاره می نشانی امنگاه کنمن از ستاره سوختملبالب از ستارگانِ تب شدمچو ماهیانِ  سرخ رنگِ ساده دلستاره چین ِ  برکه های شب شدم***چه دور بود پیش از این زمین ِ مابه این کبود غرفه های آسمانکنون به گوش من دوباره می رسدصدای توصدای بالِ برفی ِ  فرشتگاننگاه کن که من کجا رسیده ام  به کهکشان، به بیکران، به جاودان***کنون که آمدیم تا به اوج هامرا بشوی با شرابِ موج هامرا بپیچ در حریر بوسه اتمرا بخواه در شبانِ دیر پامرا دگر رها مکنمرا از این ستاره ها جدا مکن***نگاه کن که موم شب به راهِ ماچگونه قطره قطره آب می شودصراحی ِ سیاهِ دیدگانِ منبه لای لایِ گرم تولبالب از شرابِ خواب می شودبه رویِ گاهواره هایِ شعر  ِ من نگاه کنتو می دمی و آفتاب می شود

عکس نوشته امیر مقاره

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

من مثل قطره ایی در دریای عشق تو غرق هستم

قطره ای باران ز ابری چکید
خجل شد چون که پهنای دریا بدید
که این دیاست و من کیستم
گر او هست حقا که من نیستم

عکس نوشته ماکانی بعد تو من از دنیا بریدم

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

صبر کردن دردناک است

و فراموش کردن دردناک تر

ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر كنی یا فراموش

عکس نوشته ماکانی ماکانیم تا بی نهایت

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

خدایآ مـن هـزآر بـآر ِ دیــ ـــگـر هـم ” یآ مـُـقـَـلـِـب الـقــُـلــوب ِ و الـاَبـصـآر ” بــخوآنــم

وقـتـی تـــدبـیـر مـن ، لـیـل و نـهـآر رآ بـی تـو گـــُــــذرآنـدن باشد …

هـیـــــچ ســــآلی نـــُـ ــــو نــَــخـوآهـد شــد .

عکس نوشته ماکانی آروم آروم اومد بارون

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

خدایــــــــــــا….!

طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت

اشتباه گرفته ای ….

این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده …

عکس نوشته ماکانی خشکی بشم تو بارونم میکنی

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

مشکــــل از تــــو نبود
از من بــــود
بــــا کسی حـــرفــ میـــــزدمــ
 کـــه سمعک هــــایش راپیش دیگــــــری جـــــا گذاشتهــ بود

عکس نوشته ماکانی تو ماه رویای منی

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

عــشق :

گوش دادن نیست بلكه درك كردن است

فراموش كردن نیست بلكه بخشیدن است

عــشق دیدن نیست بلكه احساس كردن است

عــشق جا زدن و كنار كشیدن نیست

بلكه صبر كردن و ادامه دادن است

عکس نوشته ماکانی دلم میسوزد

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت،

ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود !!

….

تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی …!

عکس نوشته ماکانی دیوونه دوست داشتنی

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

به خاطر روی زیبای تو بود
که نگاهم به روی هیچ کس خیره نماند
به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود
که دست هیچ کس را در هم نفشردم
به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود
که حرفهای هیچ کس را باورنداشتم
به خاطر دل پاک تو بود
که پاکی باران را درک نکردم
به خاطر عشق بی ریای تو بود
که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم
به خاطر صدای دلنشین تو بود
که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست
و به خاطر خود تو بود
فقط به خاطر تو

عکس نوشته ماکانی عشق دروغ

تو نبودی دل به دل راهی نداشت
ازخیال عشق آگاهی نداشت
تو نباشی تا قیامت بی کسم
در تمام زندگیم دلواپسم

عکس نوشته ماکانی آرامش گاهی تنهایست

آدمک اخر دنیاست بخند

آدمک مرگ همینجاست بخند

دست خطی که تورا عاشق کرد

شوخی کاغذی ماست بخند

آدمک خر نشوی گریه کنی

همه دنیا سراب است بخند

آن خدایی که بزرگش میشمردی

به خدا مثل تو تنهاست بخند

عکس نوشته ماکانی چقدر صبر کنم

خدایا به هر که دوست میداری بیاموز

که عشق از زندگی کردن بهتر است .

به هر که دوست تر میداری بیاموز

که دوست داشتن از عشق بهتر است .

بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشم

مستم اگر ساکن میخانه نباشم

دوست آن نیست که هرلحظه کنارش باشی

دوست آن است که هر لحظه به یادش باشی

عکس نوشته ماکانی

عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن
عکس نوشته ماکانی جدید همراه با متن

عشق از سه حرف تشکیل شده ع ش ق اینجوری تعریف شده علاقه شدید قلبی معنی شده دوست داشتن با عشق درگیر شده

عشق چیزه عجیبیه و نباید اونو با دوست داشتن اشتباه گرفت

عشق از نظر کلی یه سری اتفاقات بر اثر ترشح بعضی هرمونها تو بدن اتفاق میوفته ولی دوست داشتن بر اثر افزایش فکرو وابستگیه به افراد!

مثلا شما میگید مادرتونو دوست دارید!ولی نمیگید که عاشقشید!

دلیل این امر بخاطر وابستگی از کودکی به مادر است!

پس توی دوست داشتن نوعی وابستگی به اشخاصی که با آنها رابطه زیاد و از با اونها بودن احساسه شادی و مسرت میکنید!

درحالی که عشق کاملا مقوله ای جداست!

فرد عاشق با شخصی که عاشق اون شده ارتباط چندانی ندارد!

از با  اون صحبت کردن و مصاحبت احساسه شادی نمیکند بلکه احساسه اضطراب و تپش قلب میکند

این یکی از جزی ترین تفاوت این دو بود امیدوارم مفید واقع شده باشد!

 

همچنین ببینید :

عکس نوشته بهنام بانی با متن

عکس نوشته های ماکان باند با متن ۹۷

عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد ۹۷