عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

0
180
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

در عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97 شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید عکس  پروفایل های غمگین و عاشقانه با متن های غمناک را مشاهده کنید و …

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭا ﺟﻤﻊ ﮐﻦ !
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ …
تـحـقـیـرت هـم کـنـم کـافـی نـیسـت، تـفـریـقـت مـیکـنم از تـمـام زندگــــــی ام . .

عکس نوشته بزرگترین اشتباهم خیانت به تنهاییم بود

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

جهان برای شکوفا شدن مهیا بود

و این قشنگ ترین اتفاق دنیا بود

که دست فاطمه در درست های مولا بود

به اعتقاد من اصلا غدیر اینجا بود

پدر به فاطمه رو کرد ، اینچنین فرمود

دلیل خلقت لاهوت ازدواج تو بود

عکس نوشته به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

ﺑﻬﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ
ﺳﺮﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻢ
ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﻢ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎﺕ
ﻭ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ …
ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ،
ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ …

عکس نوشته بعد از تو هیچ خیابانی طاقت قدم زدن با من را ندارد

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

به چشم هایت بگو …
آنقدر برای دلم ….. رجز نخوانند …
من اهل جنگ نیستم …
شـــاعـــرم !
خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم …
شعری می نویسم ، آنوقت
اگر توانستی …
مرا در آغوش نگیر …

عکس نوشته دستت را بده به من

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

آدمایی که رفتن ، یه روزی برمیگردن ولی درست وقتی که دیگه منتظرشون نیستی
بعضی حرفا ، بعضی کارها ، بعضی آدم ها را عجیب از چشم می اندازد !
فقط یک چشم به هم زدن کافیست برای از چشم افتادن….
همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم:
از عمد…
راه اشتباه را نباید برگشت……..

عکس نوشته ما دو پیراهن بودیم بر یک بند

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

نـآمـَتــ جُنـون خیز اَستــ ♡

‹ ‹ ‹ حـَق دآرد مـُوذن › › ›
وقتــِ اَذآن بـآ دَست نـِگـَ ه دآرد سـَرِ خود رآ (!)

+love [~ خـــُـــ∞ــــــــداآاآ ~] +love

↩ اِمروز اَز دیروز بِہ مَرگ نَزدیک تَریم بِہ خُـــدآ چِطور (!)

عکس نوشته عاشقانه دو نفره با فش فشه

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

هــرگــاه صـدای جـدیـدیــ سـلام مـی کنـد

تپــش قــلب مــی گیــرمـ!

مــن دیگــر کشـش خــدا حــافظــی نــدارمـ

مـــرا ببخـش

کــه جــوابــ ســلامــتــ را نــمی دهـــمـ!!…

عکس نوشته تنهایی پسرانه

عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97
عکس پروفایل غمگین و عاشقانه با متن 97

صنعت داروسازی را خلع سلاح کرده ای •••
لورازپام •••
دیازپام •••
کلونازپام •••
و هیچ کدام خاصیت یک “شب بخیر” •••
ساده “تو” •••
را ندارند •••

عکس نوشته یکی از فرق های آدما

خدایا یادت هست؟

دستشو گرفتم آوردم پیشت گفتم من فقط اینو میخوام

گفتی این نه بهتر از اینو برات گذاشتم کنار

پامو کوبیدم زمین و گفتم من همینو میخوام

آروم تو گوشم گفتی آخه اون از من قول یکی دیگرو گرفته ..!

عکس پروفایل دلگیری دخترونه

ﺩِﻟـَﻢ ﮔِﺮِﻓﺘـِـﻪ ﺍَﺳـﺖ…!
ﯾــﺎ ﺩِﻟـﮕﯿــﺮَﻡ…!
ﯾـﺎ ﺷﺎﯾَـﺪ ﻫَـﻢ ﺩِﻟَـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍَست…!
ﻧِﻤــے ﺩﺍﻧَــﻢ…!
ﺍًﺻـﻼًًً ﻫﯿـچﻭَﻗـﺖ ﻓَــﺮﻕِ ﺑِﯿــﻦِ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧَﻔَﻬـﻤﯿــﺪَﻡ…!
ﻓِﻘَـﻂ ﻣـے ﺩﺍﻧَـﻢ ﺩِﻟَـﻢ ﯾِـﮏ ﺟـﻮﺭے ﻣـے ﺷَـﻮَﺩ…!

عکس پروفایل تنهایی عاشقانه شیک

ﺣﺎﻻ ڪہ توافق ﺷﺪ
تـ♥ـو تحریم آغوشت را بردار
مــن تحریم لبهایـم را
بوسـه هایمان ارزان شـود
بودنـمان را جـشن بگیریم
هسته ای که هیـچ
تـ♥ـو باشے
من دنیا را با عشـقت
گلباران خواهم کرد
اﻣﺎ کاش ﻣﻴـﺸﺪ توافق کــنیم
همه برونـد
مـن بمانم و تــ♥ـو

عکس نوشته اتاق جهان کوچکی است برای تنهایی

قــرارمان…
فقــــط…
یک مانیتور کوچک بود
امــا….اکنــــــون
قلبم را ببین.
که با هر اف شدنت
چگونه
بیقــــــرار آمدنت می شود…

عکس نوشته بمان کنار من امشب

ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجی

ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش

ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ

ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ …

ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه…

ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ…
ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ…!

ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ
و ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ
….ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ …
ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ!

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ
ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑــــﻨﻪ

عکس نوشته عاشقانه برای پروفایل

خدایااااا
خواهشت را کہ نه
التماست می کنم !
دوراهی های زندگی را بردار
من همین یک راه را هم اشتباه می روم

عکس نوشته حیف است حال خوبمان را بد کنیم

ـیــه روز. . .
پـّشـّیـّمـّون مـّیـّشـّی. . .
وقـّتـّی دیـگـّه کـّسـّی. . .
نـّصـّفـّه شـّب. . .
پـّــشـّت یـّک دنـّیـّا سـّـیـّـم. . .
دلـّش واسـّه خـّنـّده هـّات. . .
نـّلـّرزه..
ﻣــــــــَــﻐﺮﻭرای ﺍِﻣــــــــْـــــــــــــــــﺮﻭﺯ ﺧـــــُـــﻮﺭﺩ ﺷــــــُــــﺪِﻩ ﻫــْـــﺎﯼ ﺩﯾـــْـــﺮُﻭﺯَن…

عکس نوشته من که تو آسمان تو حتی ستاره ندارم

ﻣــﺨـــﺎﻃــﺒـــ ﻗﺪﯾﻤﯽ …..
ﺩﯾــﮕــﻪ ﻓـــﺮﺍﻣـــﻮﺷــﺖــــــــ ﮐــــﺮﺩﻡ ¡¡¡¡¡…
ﻗــــﺎﻧـــﻊ ﺷـــــﺪﻡ ﮐـــﻪ ﺑـــﺎﯾـــﺪ ﻓـــﺮﺍﻣـــﻮﺵ
ﺑــﺸـــﯽ …
ﺁﺧـــﻪ ﺗــــــــــــــــــــــﻮ ﻣـــــــﺎﻝ ﻣـــــــﻦ
ﻧــــــﺒــــــﻮﺩﯼ
ﻣـــــﺎﻝ ﻣــــــﺮﺩﻡ ﺑــــــﻮﺩﯼ ¡¡¡¡…
ﻗــــﺮﺑـــــــﻮﻥ ﺩﻟـــــﻢ ﺑـــﺸـــــﻢ ﮐـــﻪ ﻣـــﺎﻝ ﻣـــــﺮﺩﻡ
ﺧـــــﻮﺭ ﻧــﯿــﺴــﺘـــــــ …..
ﯾـــــــﺎﺩﻡ ﺗــــــــــﻮ ﺭﻭ ﻓــــــﺮﺍﻣــــــﻮﺵ ….
ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧـــــﻮﺑـــﻤـــــﻮﻥ ﭘـــــــَـــﺮ …
ﺧــــــﺎﻃـــــﺮﺍﺗــــﻤـــــﻮﻥ ﭘــــــــَــــﺮ …
ﺣـــــﺮﻓـــــﺎﯼ ﻗــﺸــﻨـــﮕــﺘــــــــ + ﺩﺭﻭﻍ ﻫـــــﺎﺗـــــــ

عکس نوشته سیلی زدم بر صورتم از ترس رسوایی

عشق یعنی بعد از یه دعوای مفصل، از روی لجبازی گوشی رو بذاری روی سایلنت و بری زیر پتو. بعد هر چند دقیقه یه‌ بار یواشکی گوشه‌ی پتو رو کنار بزنی و زل بزنی به سقف، تا ببینی نوری از گوشی افتاده روی سقف یا نه؟؟

عکس نوشته از باد مرا بوی تو آمد امروز

از ایــن بــه بعــد … نــَــه نـــاب… نـَــه خــاص… فقط یه آدمـه بــی احــسـاس!
خــسته
خودخـــواه ،
بــــی شکیب …
از ایـــــن جهـــان
فقط هــــمین هــا را
برایم باقی گــــذاشــته اند
بــا من مدارا کن !
بعدها …
دلت برایم تنگ خواهد شد …

عکس نوشته اگر دوستای خوب داشته باشی

آهسته بیا چیزی هم ننویس نظر هم نگذار همان
که بخوانی بس است من به
حضور مخفیانه ات عادت دارم
این روزها… تلخم تلخ تلخ مینویسم…
تلخ فکر میکنم…
این روزها دست برداشته ام
از توجه حضور بی وقفه انسان ها..
. پرهیز میکنم از ثبت وجودهایی
که ماندگاری ندارد این روزها…
تلخ تر از همیشه…
از همه آدم ها بریده ام

عکس نوشته آرزوم تو بودی ولی

اے ڪاش ڪنـارم بـود….اے ڪاش میتوانستـم درآغوشش بگیـرم…اے ڪاش هـواے دلـم را داشـت…اے ڪاش نبـض قلبـش را حس میڪردماےڪاش درڪنارش غمـی پنهان نداشتـم…اے ڪاش بجـاے پسـت نوشتـن بـه…خـودش میگفتـم چـه مرگـم اسـت

عکس نوشته به خدا دل آلزایمر نمیگیرد

مهم نیست چقدر می مانی…

یک روز…

یک سال..

مهم کیفیت ماندن است…

بعضی ها…

در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه می دهند…

گاهی بعضی ها یک عمر کنارت هستند…

اما جز درد هیچ چیز برایت ندارند…

خوره می شوند،می افتند به جانت…

و تا روحت را می خراشند…

اما بعضی ها ناب هستند…

و به تو لحظه های ناب تری را هدیه می دهند…

این بعضی ها مهم نیست چقدر بمانند..

یادشان…

حس خوب بودنشان..

تا همیشه هست…

این آدم ها و این لحظه ها را…

بینهایت دوست دارم

پروفايل از مادروپدر غمگين عاشقانه, پروفايل غمگين, پروفايل غمگين عشق اواتار, پروفايل غمگين جدايي علي, پروفايل غمگين زلزله سرپل ذهاب, پروفايل غمگين واسه طراحي چهره, پروفايل غمگين مادرفوت شو, پروفايل غمگين و شيك شاك,

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید