عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز

1
284
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز

در عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز شما می توانید سری جدید از عکس پروفایل های دخترانه زیبا و جدید با طرح های خفن و سبک مرموز تماشا کنید.

عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز

چشمان تو عکسی ست که در حسرت قاب است
لبهای تو شعری ست که لایق به کتاب است

مستم من و مستم من و مستم من و ای وای
در چشم تو انگار که صدجام شراب است

از عشق نوشتم من و دیدم که کسی باز
با یاد کسی سخت به دنبال طناب است

دیواره ی هر خانه که با عشق بنا شد
امروز عجیب است که از پایه خراب است

شیری ست همین عشق که می درّد و آخر
آهو که شوی کار تو هر لحظه عذاب است

یک شهر گرفتار رضاخان نگاهت
یک سلسله مو از لج تو غرق حجاب است

ساکت نشو یا داد بزن عشق خودت را
یا فحش بده هرچه بگویی تو حساب است

من گرچه زنم در ته چشمان خمارم
شیری ست که در بیشه ی چشمان تو خواب است

هیلدا احمدزاده

عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز
عکس پروفایل دخترونه خاص و لاتی مرموز

چشمان تو
بی حس کننده لیدو کایین ست
با رنگدانه های مخفی
که عصرها رنگ عوض میکند
خلیج سرگردانی که
هی مرده بالا میاورد
و موج نگاهت هیبت پزشک پروازی
و دایره اش دلهره پرتگاه
با رگ غیرتی که
در گردنت برجسته ست
ماه در چشمان تو زخمی تازه را میماند
دردناک و سرخ
که روی پای خودش بند نیست
و این شغالان که نشیمنگاهشان را
زمین میزنند
یک چیزی شان هست
وقتی تو
از زیر ماه زبان بسته میگذری
زوزه میکشند
و من مثل ترس یک زندانی کشیده
از تلفن های نیمه شب
آه نه…….
میخواهم این فکر نااهل بمیرد
آه ماه
آه ماه که دلت ترکید
از تاریکی سر بر آوردی
چشمان پف کرده ات گنبدی ها را میماند
و بر نقطه های مخفی کوه زوم کرده ای
شاید که گنجی پنهان دارد
آه ماه
حالا به ماده گاوی میمانی که
غب غبغش تکان میخورد
تو به او بگو
تو بگو که صیغه محرمیت بخوانیم
تا رنگدانه های چشمش را
لای کاج کجی که به دیوار تکیه داده
بشمارم
بعد برو انجا که در قعر سنگها فرو میروی
گلایلی بیاور
به نشان عشق

فاطمه ملک زاده

مَن اگر؛روزی بخواهَم عشق نقاشی کنم..
یکطرف دل ؛یکطرف اعجازراخواهم کشید..

نقشِ تنهایی؛ ِخودرایک قناری درقفس..
آنطرف باعشق؛ ِتوپَرواز راخواهم کشید..

عاشقی را گر بخواهم؛ با قلم مَعنا کُنم..
نَقشی ازیک کوچِ ؛بی آغاز راخواهم کشید ..

گر بگویی؛ عشق را جور ِ دگر تَرسیم کن…
جادّه ی ِپُر از نَشیب؛ ِراز راخواهم کشید..

گر بگویی در کبوتَر ؛ عشق را نَقشینه کُن..
آسمانی بی غم ِ ؛شَهباز را خواهم کشید..

گر اَسیری را بخواهَم‌؛ خوب نَقاشی کنم..
درقفس غمگینیِ؛ یک باز راخواهَم کشید..

آروزی هَردرخت،مرگ ِدرخت اَندازهاست..
زین سبب مردی؛ تبَراَنداز را خواهم کشید ..

هیچ نَقشی سَخت تَر؛ازغَمزهُ ونازِ تونیست..
تا ابَد ؛بر لوحِ دل؛ این ناز را خواهم‌کشید..

1 نظر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید