عکس نوشته عاشقانه حضرت جانی
عکس نوشته عاشقانه حضرت جانی

در عکس نوشته عاشقانه حضرت جانی شما همراهان عزیز سایت عکس نوشته می توانید زیبارتین عکس نوشته های عاشقانه احساسی سال را مشاهده کنید و …

عکس نوشته عاشقانه حضرت جانی

مردها….
گاهی همه ی عشقشان در نگاهشان خلاصه می شود
بگذار مطمئن باشد که می فهمی…
گاهی زبانش نمی چرخد به گفتنِ “دوستت دارم”
اما تا دلت بخواهد شوقِ بودنش فریاد می زند…
و عاشقانه ای برایِ لحظه هایت می شود
ناگهان سکوت میکند میانِ هیاهویِ حرفهایتان!! دستش را محکم بگیر و بگو:
“من هم دوستت دارم”

مرا ترجیح بده
به قدم زدن و غرق شدن در موسیقی
به خندیدن؛ رقصیدن؛
مرا ترجیح بده به کتاب ها…
داستان ها؛
به نشستن و از باران گفتن ها
مرا ترجیح بده به لذت استشمام عطر اقاقی
به تماشای غروب
به بافتن رویا
مرا ترجیح بده به زندگی
به خواب،به مهتاب
مرا به همه ی دنیا ترجیح بده
من ارزشش را دارم
تنها منم که تو را بدون مرز
بدون حد
بدون قانون دوست دارم
مرا ترجیح بده حتی به خواندن همین جملات!

 

 

 

 

 

به نام توووو
که دوری
و چشمانت کلید رمزگشای دلتنگی هاست
به نام توووو
که بودنت
برای من ابتدا و انتهاست
به نام توووو
که همراهت
دردها از استان قلبم جداست
به نام توووو
توووو
را عاشقانه دوست دارم
ای عشق لایزال
ای دوست داشتن محال
توووو
را دوست دارم

 

اینجا
همین جا…
نزدیک همین تنفس بی خواب..‌.
تو را طوری نزدیک به لمس هوا…
حس می کنم که گنجشک تشنه…
عطر باران را…