عکس نوشته سلامتی سه کس
عکس نوشته سلامتی سه کس

در عکس نوشته سلامتی سه کس شما دوستدارن همیشکی سایت عکس نوشته می توانید مجموعه ای بی نظیر از عکس نوشته های تیکه دار را با کیفیت عالی مشاهده و دانلود کنید ..

عکس نوشته سلامتی سه کس

عکس نوشته سلامتی سه کس

[highlight]مجموعه ای بی نظیر از عکس نوشته های تیکه دار سه کس[/highlight]

همه شب با دل خود من به سر پیکارم
که دل اصرار کند دست زتو بردارم

گاه تا صبح به نجوای تو مشغول شوم
روز آزرده ی این حال خود و افکارم

گرچه با جور و جفا بر دل من می تازی
باز جای ستمت مهر و وفا می کارم

حکم بر دست تو و حاکم شهرم شده ای
چرخ بر حکم تو می چرخد و من پرگارم

من مصیبت زده ی دشت جنونم زنهار
نکند دامنت آلوده کند زنهارم

گرچه با خنده و خوشحال مرا می بینی
خبر از باطن دل می دهد این رخسارم

یارب از لطف مدد کن که بیابم بازش
گرچه یک بنده ی ناچیزم و بی مقدارم

گرچه در باغ جهان قامتم از غصه خمید
باز دربین شما راست ترین اشجارم

عاشقم عشق من از لطف خدای ازلی است
چون که از مهر و وفا و کرمش سرشارم

چه کرده ام که چنین بر دلم جفا کردی
بدون هیچ دلیلی مرا رها کردی

منی که از همه دل کنده ام به خاطر تو
به یک بهانه چرا عشق را فدا کردی

چگونه من شده ام ” تو” ؟،،بگو به من لطفاً
منم؛ ،، همان که مرا “عشق من” صدا کردی

چه اشتباه بزرگی؛،،،تو متهم هستی
نه من؛ ،، به محکمه ی داوری خطا کردی

اگر قبول نداری بیا و ثابت کن
کجا به عهد خودت لحظه ای وفا کردی

شکسته آینه ام در نگاه بی مهری
به تکه تکه ی قلبم نگر ،،چه ها کردی

بگرد در چمدانی که با خودت بردی
ببین که خاطره ات را چروک تا کردی

عکس نوشته سلامتی سه کس
عکس نوشته سلامتی سه کس

با من همیشه در نبردی تازه هست
تسلیم بودن ، قابل اجراست یعنی؟
حسی که بین ماست آیا جاودانه ست؟
این عاشقیِ محض ، نامیراست یعنی؟
گفتی دلت را می زند هر آدمی ؛ زود
احساس تو نسبت به من ماناست یعنی؟
شک دارم از بس واکنش های تو سرد است
تردید ؛ مردودی در این اثناست یعنی؟
ابهام دارد دائما قول و قرارت
این حربه ، دستاویز بعضی هاست یعنی؟!
در نلخکامی های این ناهمدمی ها
یک چاره ، بعد از مردنم….حلواست یعنی!
“خوردی نمک را و نمکدان را شکستی”
بین من و تو اندکی دعواست یعنی
اصرار در اثبات شوقت خنده دار است
مشروط بر زیرا ، چرا ، اماست یعنی ؟!
یک راه ، تنها ، پیش روی هر دومان است
آن هم زمان ؛ روشنگر فرداست یعنی !