عکس نوشته گذر عمر

در عکس نوشته گذر عمر شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید عکس نوشته های پروفایل زیبا در مورد گذر عمر را همراه با متن مشاهده کنید و …

عکس نوشته گذر عمر

با ساز چه کردیم که با سوز بمیریم
بی حاصل و کــَـت بسته و لب دوز بمیریم

ای حضرت مرگ اشتباهی شده انگار
ما زنده نبودیم که امروز بمیریم !

عکس نوشته به سمت سی سالگی

عکس نوشته گذر عمر

عکس نوشته گذر عمر

ناز نفس و صدای هر ساز تویی!
منظور همه از «پر پرواز» تویی!
عمری ست که،
تصنیف تو رامیشنویم!
من مطمئنم «الهه ی ناز» تویی!

عکس نوشته هنوزم زمستون به یادت بهاره

عکس نوشته گذر عمر

عکس نوشته گذر عمر

ماندن همیشه خوب نیست..
رفتن هم همیشه بد نیست..
گاهی رفتن بهتر است
گاهی باید رفت، باید رفت تا بعضی چیزها بماند..
اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت..
گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد؛
مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور..
و آنچه ماندنیست را جا گذاشت؛
مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند..

عکس نوشته دنیا همیشه یه جور نیست

عکس نوشته گذر عمر

عکس نوشته گذر عمر

فکر را پَر بدهید
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر..
فکر باید بپرد
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند..

فکر اگر پَر بکشد
جای این توپ و تفنگ، اینهمه جنگ
سینه ها دشت محبت گردد
دستها مزرع گلهای قشنگ

فکر اگر پر بکشد
هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست!
همه پاکیم و رها..

عکس نوشته دل نیاز را اجابت میکند

عکس نوشته گذر عمر

عکس نوشته گذر عمر

عکس نوشته باد را بوسیده ام

عکس نوشته زخم خودی

عکس نوشته شاید خدایی باشد

طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است
غزل پریده رنگ است دل ترانه تنگ است
نه در زمین نه در زمان جای درنگ است
بیا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است
مرا حوصله تنگ است
هر کسی همنفسم شد دست آخر قفسم شد
من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد
اون که عاشقانه خندید خنده‌های من رو دزدید
پشت پلک مهربونی خواب یک توطئه می‌دید
رسیده‌ام به ناکجا خسته از این حال و هوا
حدیث تن نیست مرا طاقت من نیست
مرا طاقت من نیست مرا طاقت من نیست
نه در زمین نه در زمان جای درنگ است
بیا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است
مرا حوصله تنگ است

 

Copyright Axneveshte.ir© 2018- All rights Reserved