عکس نوشته همه دنیا تو

در عکس نوشته همه دنیا تو شما کاربران عزیز سیات عکس نوشته م یتوانید عکس نوشته عاشقانه زیبا همراه با متن های عاشقانه مشاهده کنید و …

عکس نوشته همه دنیا تو

آتش زدن به یک “سرنوشت”
کبریت نمی خواهد که !!
“پـــا” می خواهد …
که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …
و …
بـــــــــروی .. !!

عکس نوشته همه دنیا تو

عکس نوشته همه دنیا تو

پست ترین شخص
فردی است که عشق را در انسانی بیدار کند,
بدون اینکه قصد دوست داشتن آن را داشته باشد.

عکس نوشته همه دنیا تو

عکس نوشته همه دنیا تو

از کسی پرسیدند:
کدامین “خصلت”
از “خدای”
خود را “دوست” داری؟!
“گفت”:
همین” بس” که میدانم
او میتواند
“مچم” را بگیرد
ولی “دستم” را میگیرد…!!

عکس نوشته همه دنیا تو

عکس نوشته همه دنیا تو

باید آنقدر

دوست داشتن تورا خوب بلد باشم

تا بند دلت

با نگاه دیگری پاره نشود!

عکس نوشته همه دنیا تو

عکس نوشته همه دنیا تو

متنفرم از انسان هایی که

دیوار بلندت را می بینند

ولی به دنبال همان

یک آجر لق میان دیوار هستند

که تورا فرو بریزند.

تو رو انکار کنند.

از رویت رد شوند.

شده دلتنڪَ شوے
فاصله فرسنڪَ شود

یادشیریڹ ڪسي
تیشه ے هر سنڪَ شود
شده بابغض ترڪ خورده
سلامي بڪني
او جوابي ندهد
ثانیه ها هنڪَ شود

خدایا …
خانواده ،دوستان و عزیزانم را..
عاشقانه به تومیسپارم
پناه شان باش که آغوشی
امن ترازآغوش توسراغ ندارم .

یکی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ هیچ
ﮐﺲ ﻧیست
یکی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻫﻤیشه ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤین
ﺳﺎﺩﮔیست
ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫچوﻗﺖ ﻧﺘﺮﺳید
ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ
ﺧیلی ﺩیر ﻣیشود .

دوست يعنی
جای پايت بر دل است
دوری از تو جان
شيرين مشڪل است
دوست يعني
نڪته های پيچ پيچ
دوست يعنی جز محبت،
هيچ هيچ …

‌آن زمان که
آفتاب گردان
از خورشید متنفر شود،
من هم دیگر تو را
دوست نخواهم داشت!

 

بـى فـاصـــله ….

مى خـــواهـمـت ….

آنقـــدر كـــه بـا هـــم ….

يكـــى شـــويم …..!!!

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.