عکس نوشته های شکست عشقی عمیق
عکس نوشته های شکست عشقی عمیق

در عکس نوشته های شکست عشقی عمیق شما دوستداران عکس نوشته می توانید سری جدید از عکس نوشته های شکست عشقی را با دو کیفیت عالی 320 و 128 و متن های زیبا مشاهده کنید

عکس نوشته های شکست عشقی عمیق

[highlight]زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی با کیفیت عالی[/highlight]

دلم زیباترین حس را به ناهنگام می خواهد
طلوع مهربانی را،در این ایام می خواهد
من آن مستم کنار تو،کنار نرگس و لاله
صبوح عشق را جاری ،لبی بر جام می خواهد
دلم تاریک‌تر از هر شب طوفانی و تاریک
طلوع صبح را این دل ،زمان شام می خواهد
جهان تاریک و بی فریاد نشسته در پس اندوه
دلم یک ذره از شادی، ز تو پیغام می خواهد

چنان ساده سپردم من به دامت دانه دل را
ولی افسوس این دل هم ، دوباره دام می خواهد
به چشمت سجده می کردم دریغ از آن نگاه تو
ز چشم مست تو انگار کمی بادام می خواهد
تو ناهیدی تو خورشیدی تو‌مهتاب دلاویزی
ولی دل باز هم از تو دلی همگام می خواهد
زنافرمانیت قلبم تپنده تر شد از طوفان
بیا این قلب محزونم نگاهی رام می خواهد
غزل خام است و بی معنی ولیکن از سر تقصیر
ز هجران تو این شاعر ،دم خیام می خواهد

اول به یک نگاه ؛ غزل پا گرفت و بعد
آتش شد و زبانه که بالا گرفت و بعد

پروانه بود و بزم غزلسوزی عجیب
عشق ازمیان حادثه معنا گرفت و بعد

ساقی رسید و درِ خمره را گشود
هرعاشقی قدح ازلب میناگرفت و بعد

شاعر نشسته در برآین آتش غزل
تا شاعرانه؛ بغض تماشا گرفت و بعد

دیوانه وار در پی هربیت ؛ بیت آن
رقصید و درسماع غزل جاگرفت و بعد

شب بود و خلوت یک شعر ناتمام
شعری که شعله از غم زیبا گرفت و بعد

گوهری پاک از تبار و نام نیکان داشتی
سبز و جاویدی و با آیینه پیمان داشتی

رود خوش آهنگی و تمثیلی از یک شعر ناب
سمت دریای معانی نیز جریان داشتی

عکس نوشته خودکشی و زدن رگ دست 97

هم شمیم از جرگه ی طاها و یاسین در وجود
هم نشانی از خط شاه خراسان داشتی

عطری از پیراهنت تا سوی کنعان می رسد
هر زمان نوری به چشمم بهر درمان داشتی

مثل یک اعجازی و شان نزول آیه ها
چون رسول عشقی و لطف فراوان داشتی