More
  خانهعکس اسمعکس اسم I love you سه بعدی

  عکس اسم I love you سه بعدی

  در عکس اسم I love you سه بعدی شما می توانید سری جدید از لوگو های I love you در سبک سه بعدی را همراه با متن ز یبا مشاهده کنید.

  عکس اسم I love you سه بعدی

  عکس اسم I love you سه بعدی

  سياهی از درون كاهدود پشت درياها
  برآمد با نگاهی حيله‌گر، با اشكی آويزان

  به دنبالش سياهی‌های ديگر آمدند از راه
  بگستردند برصحرای عطشان، قيرگون دامان

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  سياهی گفت: «اينك من، بهين فرزند درياها
  شما را ای گروه تشنگان! سيراب خواهم كرد!
  چه لذت بخش ومطبوع است مهتاب پس از باران
  پس از باران جهان را غرقه در مهتاب خواهم كرد

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  بپوشد هر درختی ميوه اش را در پناه من
  ز خورشيدی كه دايم می‌مكد خون و طراوت را
  نبينم وای… اين شاخك چه بی‌جان است و پژمرده»
  سياهی با چنين افسون مسلط گشت بر صحرا

  مطالب مرتبط :  عکس اسم دونفره ما خوشبختیم

   

  - تبلیغات-

  عکس اسم I love you سه بعدی

  زبردستی كه دايم می‌مكد خون و طراوت را
  نهان در پشت اين ابر دروغين بود و می‌خنديد
  مه از قعر محاقش پوزخندی زد بر اين تزوير
  نگه می‌كرد غار تيره با خميازه‌ی جاويد

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  گروه تشنگان در پچ پچ افتادند:«ديگر اين
  همان ابراست كاندر پی هزاران روشنی دارد»
  ولی پير دروگر گفت با لبخندی افسرده:
  «فضا را تيره می‌دارد، ولی هرگز نمی‌بارد»

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  خروش رعد غوغا كرد با فرياد غول آسا
  غريو از تشنگان برخاست: «باران است؛ هی! باران
  پس از هرگز خدا را شكر…چندان بد نشد آخر»
  ز شادی گرم شد خون در عروق سرد بيماران

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  به زير ناودان‌ها تشنگان، با چهره‌های مات
  فشرده بين كف‌ها كاسه‌های بی‌قراری را
  «تحمل كن پدر»… «بايد تحمل كرد، می‌دانم»
  تحمل می‌كنم اين حسرت و چشم انتظاری را

  مطالب مرتبط :  عکس اسم دونفره کنار آتش

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  ولی باران نيامد! «پس چرا باران نمی‌آيد؟»
  «نمی‌دانم ولی اين ابر بارانی‌ست، می‌دانم
  ببار ای ابر بارانی! ببار ای ابر بارانی…
  شكايت می‌كنند از من لبان خشك عطشانم»

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  شما را، ای گروه تشنگان! سيراب خواهم كرد
  صدای رعد آمد باز، با فرياد غول آسا
  ولی باران نيامد، پس چرا باران نمی‌آيد؟
  سر آمد روزها با تشنگی بر مردم صحرا

  عکس اسم I love you سه بعدی

  گروه تشنگان در پچ پچ افتادند: «آيا اين
  همان ابراست كاندر پی هزاران روشنی دارد؟»
  و آن پير دورگر گفت با لبخند زهر آگين
  «فضا را تيره می‌دارد، ولی هرگز نمی‌بارد

  عکس اسم I love you سه بعدی

  در قلعه‌_شعرم گربه‌ای تنها
  دنبال ماهی توی مصرع بود
  گاهی خودش را جمع می‌کرد و
  گاهی ولوتر روی مصرع بود!

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  - تبلیغات-

  گاهی به بیتم چنگ می‌انداخت
  در شعر شاید شیطنت می‌کرد
  با هر کلافی توپ‌بازی نه!
  شاید کلاهی بر سرت می‌کرد

  مطالب مرتبط :  عکس اسم احساسی که به تو دارم

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  وقتی هوای شعر برفی بود
  با ردپایش نقطه‌ای می‌کاشت
  گاهی که در فکری فرو می‌رفت
  در سر درختِ آرزویی داشت

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  هر جا که بوی شعر می‌پیچید
  با بی‌حیایی زود می‌آمد
  یک گربه که از موش می‌ترسید
  یک گربه که رد می‌شد از «باید»

  عکس اسم I love you سه بعدی

  -تبلیغات-

  توی جهانش موش موذی بود
  گاهی درون بیت گم می‌شد
  وقتی به دنبالش نمی‌گشتی
  یکهو تمام شعر دُم می‌شد

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  دنیای موشی را نمی‌فهمید
  انگار رنگ کالباسی داشت!؟
  از خرچ‌خرچ موش می‌ترسید
  با گربه‌ها فرق اساسی داشت

   

  عکس اسم I love you سه بعدی

  یادش می‌آمد ماهی سرخی
  می‌گفت: اینها موشِ‌ جاسوسند
  روزی درون حوض می‌دیده
  دیو سیاهی! را که‌ می‌بوسند

  با بوی خون‌ماهی‌ فقط مستند
  با استخوان گربه‌ها شادند
  هی جشن می‌گیرند پنهانی
  در جای‌جای شعر افتادند!

  - تبلیغات -
  مطالب پیشنهادی

  نظر شما

  لطفا نظر خود را وارد کنید
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

  - تبلیغات -

  مطالب مشابه

  مطالب جدید

  در عکس اسم I love you سه بعدی شما می توانید سری جدید از لوگو های I love you در سبک سه بعدی را همراه با متن ز یبا مشاهده کنید. عکس اسم I love you سه بعدی سياهی از درون كاهدود پشت درياها برآمد با نگاهی...عکس اسم I love you سه بعدی