خانهعکس پروفایلعکس پروفایل پسرونه شهریور 97

عکس پروفایل پسرونه شهریور 97

مطالب مشابه

در عکس پروفایل پسرونه شهریور 97 شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید خاص ترین عکس پروفایل های پسرانه زیبا ماه شهریور سال 97 را همراه با متن مشاهده  کنید و …

عکس پروفایل پسرونه شهریور 97

عکس های پروفایل پسرانه

پسر
مبصر امروز چو اسمم را خواند ……… بی خبر داد كشیدم غایب
رفقایم همگی خندیدند كه جنون گشته به طفلك غالب
بچه ها هیچ نمی دانستند ……… كه منم آنجا و دلم جای دگر
دل آنها پی درس و كتاب دل من در پی سودای دگر
از پس شیشه ی عینك استاد ……… سرزنش وار به من می نگرد
از در چهره ی من می خواند كه چه ها در دل من می گذرد
می كند مطلب خود را دنبال ……… بچه ها عشق گناه است گناه

عکس پروفایل پسرونه پسرای مرد

سکوت ……………….
تا یک قدمی خیزش یک آواز به یاد خواهم داشت
دیگر از سیاهی شب نمی ترسم
زیرا شمعی بر افروختم از جنس سکوت
ومی دانم آنچه می نگارم
سایه ام به فال نیک خواهد گرفت
ومی دانم که کفتران نامه رسان رمیده از بام
سادگی ام را به گوش او خواهند رساند
پس یك دقیقه فریاد به پاس  روئیده در قلبی شکسته
هزار ترانه صدا
به احترام آن همه خاطره ی زخمی در نیمه های شب تنهایی
تو به من آموختی …بودن را وخواستن را …

عکس پروفایل پسرونه سرد باش

كه  در سایه بان سخت نوامیدی بس است زره ای خوبی
به من آموختی که نباید سكوت كرد
هرروز تو را می سرایم
تا آن لحظه که نفرینم کنی
یا دروازه سکوت وتنهایی را بررویم ببندی
ومن هستم وباز می خوانمت تا فراسوی زمان
پس بمان و
بشنو درد دلهایم را
ویا بخوان زمزمه های نیمه شبم را تا به سحر

عکس پروفایل پسرونه اندوهی طولانی

عکس پروفایل پسرونه هیچ کس

عکس پروفایل پسرونه آدم نمک نشناس

 

عکس پروفایل پسرونه سگ ولگرد

 

عکس پروفایل پسرونه هممون تنهایی

 

عکس پروفایل پسرونه بدی دیدم

عکس پروفایل پسرونه روی کوه

عکس پروفایل پسرونه کنار دریا

عکس پروفایل پسرونه تو تمنای من

عکس پروفایل پسرونه تو چه دانی

عکس پروفایل پسرونه تو جان منی

عکس پروفایل پسرونه من از اونا نیستم

عکس پروفایل پسرونه کوک کوکه حالم

 

 

عکس پروفایل پسرونه دو نفره

عکس پروفایل پسرونه دنیام بغل کن

 

عکس پروفایل پسرونه جذاب

عکس پروفایل پسرونه شهر غریبه

عکس پروفایل پسرونه با تو بودن

عکس پروفایل پسرونه فراموشی

عکس پروفایل پسرونه زمین خورده

عکس پروفایل پسرونه یار سفر کرده

عکس پروفایل پسرونه کم حرف

عکس پروفایل پسرونه تنهایی عالمی دارد

عکس پروفایل پسرونه تخیلی

عکس پروفایل پسرونه پسر تنها با چمدان

عکس پروفایل پسرونه شهریور 97
عکس پروفایل پسرونه شهریور 97

 

عکس پروفایل پسرونه شهریور 97
عکس پروفایل پسرونه شهریور 97

عکس پروفایل پسرونه ناله عشاق

عکس پروفایل پسرونه شهریور 97
عکس پروفایل پسرونه شهریور 97

عکس پروفایل پسرونه کلاه قرمزی

عکس پروفایل پسرونه شهریور 97
عکس پروفایل پسرونه شهریور 97

عکس پروفایل پسرونه تنها

به اعتبار شعرم قسم

به اندوه چشمهایم که ترک خورد و قطره قطره شکست

به تو ، به چشمهایت سوگند

به افقهای دلتنگی و باران غم الود بی تو بودن

به بزرگترین ایثارها ، به عشق سوگند

سرسبزترین غزلهایم

عکس پروفایل پسرونه ما خاص بودیم

می دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم جه خواهد ساخت.
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد
به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم
سخت بفشارد.
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند
هر دم سکوت مرگبارم را

مطالب مشابه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

مطالب جدید