More
  خانهعکس اسمعکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  در عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11 شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید سری جدید از درخواستی های کاربران مبنی بر طراحی عکس اسم و لوگوی اسم درخواستی با طرح دلخواه را مشاهده کنید به همراه متن و …

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  آن سو از فقر کسی جان میداد
  شیخ ما درس ایمان میداد عکس اسم
  هیچ کس گرسنه درشهر نبود
  گشت ارشاد اگر نان میداد…..

  عکس اسم مهرداد

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11
  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  کاش انسان هابه
  انسانیت هم معتقد بودند
  انسانیت چیزے ست وراے
  همهے ادیان
  انسانیت مهربانیست
  نمازو دعاو روزه ندارد
  انسانیت گاهی یک
  لبخند است
  که به کودکــــ غمگینی هدیه
  می کنید….

  عکس اسم مژگان

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11
  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  مراقب ادم های “ارام”زندگیتان
  باشید،
  انهایی که “گوش”میدهند،
  “سخت عصبانی”میشوند،
  طولانی “دوستتان”دارند،
  کم”عاشق”میشوند،
  “مهربانی”رابلدند،حواسشان به شماست….
  “درد”رابه”جان”میگیرندتا شما را “نرنجانند”
  انها همان هایی هستند که اگر دلشان بشکند
  دیگر نیستند !!!
  نه اینکه کم باشند
  دیگر “نیستند…..

  عکس اسم طیب

  توی این جماعت
  کافیه یه اشتباه بکنی،
  کم عقل ترین ادمای شهر
  واسه نصیحت کردنت صف میبندن….!!!

  عکس اسم شهرام و مونا

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11
  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  راست گفتی سهراب!!!!!!!!
  من هم در تردیدم,,
  من دراین عرصه اغشته به بغض ;;
  لب خندان دیدم….
  چشم گریان دیدم…
  اما….
  بارها خندیدم!!
  رمز بیداری را
  پشت بی خوابی این ثانیه ها فهمیدم…!!
  توبه امارزمین…”مشکوکی”
  من به دلهای زمین…

  مطالب مرتبط :  عکس اسم دو نفره فانتزی جدید

  عکس اسم ریحانه

  ادمک اخر دنیاست بخند….ادمک مرگ همین جاست بخند
  دست خطی که تو را عـــــــاشق کرد….. شوخی کاغذی ماست بخند
  ادمک خرنشوی گریه کنی……همه دنیا یه سراب است بخند
  ان خدایی که بزرگش خواندی…..بخدامثله تو تنهاست بخند

  عکس اسم بهنام

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11
  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  عشق کلمه ست که بارها شنیده میشود ولی شناخته نمیشود…
  عشق صدایی ست که هیچگاه به گوش نمیرسد ولی گوش راکرمیکند….
  عشق نغمه ی بلبلی ست که تاسحرمیخواند ولی تمام نمیشود….
  عشق رنگیست ازهزاران رنگ اما بی رنگ است….
  عشق نوایی ست پرشکوه اما جلالی ندارد…
  عشق شروعی ست ازتمام پایان ها اما بی پایان است….
  عشق نسیمی ست ازبهار اما خزان ازان میتراود…..
  عشق کوشش است ازتمام وجود هستی اما بی نتیجه….
  عشق کلمه یست بی معنی اما هزاران معنی دارد……

  عکس اسم مجتبی و سحر

  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11
  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 11

  وای باران,باران
  شیشہ ی پنجرہ را باران شست
  ازدل من اما چہ کسی نقش تورا خواہدشست…
  اسمان سربی رنگ
  من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ
  میچرد مرغ نگاھم تادور
  وای باران ,باران
  پرمرغان نگاھم راشست!!.

  - تبلیغات-
  مطالب مرتبط :  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 1

  عکس اسم عرفان

  خوشم اومد از دختریی کہ بہ دوست پسرش گفت
  بابام کہ نیستی بری یتیم شم….
  مامانم نیستی کہ ھر چقدرم غر بزنی عاشقت باشم….
  داداشم نیستی کہ اگہ یروز نباشہ بمیرم…
  فقط پسر مردمی….
  چیزیم کہ زیادہ پسر مردم….

  عکس اسم امیر محمد و مهلکامه

  گاھی دلشکستگی ھا
  باعث میشوند تا تکانی بخوریم
  وبیدار شویم وبہ ما کمک میکند
  بفھمیم چقدر ارزشمان بیشتر از چیزی است کہ بہ ان
  رضایت داد بودیم..

  عکس اسم مهرانا و فرخ

  اگر زن دیگری

  مرد شمارا دزدید,ھیچ انتقامی بھتر از ان نیست

  کہ بگذارید نگھش دارد…
  “مردان واقعی”دزدیدہ نمیشوند…

  عکس اسم فاطمه و حسین

  دوست داشتن بعضی ادھا
  مثلہ اشتباہ بستن دکمہ ھای پیراھن است

  تابہ اخرش نرسی نمیفھمی کہ از ھمان اول اشتباہکردہ ای….

  عکس اسم حافظ

  شعور و شخصیت مھم ترین اپشن برای یک انسانہ
  زیبایی و اسبم دارہ
  قد بلندو زرافہ ھم دارہ
  ھیکل فیت و کانگورو ھم دارہ
  شخصیت داشتہ باشین…..
  بقیش درست شدنیہ….

  عکس اسم هانیه

  برای “ادم ھا”
  چہ انھا کہ برایت عزیزند
  چہانھا کہ فقط دوستند…
  خاطرہ ھای خوب بساز…
  انقدربرایشان خوب باش
  کہ اگر روزی
  ھرچہ بود
  گذاشتی ورفتی
  در کنج قلبشان جایی برایت باشد…
  تاھر از گاھی بگویند
  “کاش بود”
  ھر از گاھی دست دراز کنند
  وبخواھند باشی
  ھر از گاھی دلتنگ بودنت شوند
  میدانم سخت است….
  ولی…
  تو خوب باش….

  مطالب مرتبط :  عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید تزار 3

  عکس اسم ماهان

  تودنیای ما
  کسی کہ حرفشو صادقانہ وبی ریا میزنہ
  وادا در نمیارہ
  ھمیشہ تنہاس……
  مردم دنبال بازیگر ھای شکیل میگردن….

  از دلتنگی چیزی شنیدہای…
  مثلہ این است کہ دستت را باکاغذ بریدہ باشی!!!
  زخمی نمیزند
  خونی نمیریزد ولی میسوزاند
  عجیب میسوزاند…….

  عکس اسم مریم و امیر

  ماله نگاهم باش
  دلم میخواهد تورا حتی
  به اندازه ے
  یک پلک زدن
  هم ازدست ندهم…..!!

  دوتا دستشو مشت کرد جلوم گرفت و گفت
  اگه بگی گل کدومه میمونم……!!
  چه انتخاب سختی بود..
  ترس ازدست دادنش تمام وجودمو فراگرفته بود…
  برای ازدست ندادنش محکم زدم
  پشت دست چپش!!!
  وگفتم این گله…!
  دستشوباز کرد….گل بود،،،،
  اشکام جاری شد روی گونه هام …
  حواسش نبود وقتی بادست راستش اشکامو پاک کرد…
  فهمیدم تودست راستش هم گل
  بود!!!!
  آنکه تورا میخواهد!!!
  به هربهانه ای میماند….

  - تبلیغات -
  مطالب پیشنهادی

  نظر شما

  لطفا نظر خود را وارد کنید
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

  - تبلیغات -

  مطالب مشابه

  مطالب جدید