More
  خانهسرگرمیتعبیر خوابدر بیت حسرت نبرم به خواب آن مرداب مرداب نماد چیست

  در بیت حسرت نبرم به خواب آن مرداب مرداب نماد چیست

  در در بیت حسرت نبرم به خواب آن مرداب مرداب نماد چیست می توانید با دو استعاره کلمه مرداب و حسرت اشنا شوید.

  در بیت حسرت نبرم به خواب آن مرداب مرداب نماد چیست

  معنی : به خواب آن مرداب راکد و ترسو که در هنگام شب در دشت خوابیده است حسادت نخواهم کرد. آرایه سوم استعاره است. مرداب استعاره ای از مردم یا جامعه ای ساکن و بی حرکت است. مورد چهارم نماد است که در این بیت خواب نمادی از غفلت و شب نمادی از جامعه خفته است.
  این شعر با معنا از شفیعی کدکنی که در پایه دهم گنجانده شده را با هم میخوانیم و به تجزیه و تحلیل و معنا آن می پردازیم.

  بیت اول

  معنی : به خواب آن مرداب راکد و ترسو که در هنگام شب در دشت خوابیده است حسادت نخواهم کرد.
  در این بیت چهار آرایه ادبی وجود دارد
  آرایه اول تشخیص یا جان بخشی به اشیا بی جان است. در عبارت خواب مرداب این آرایه وجود دارد
  آرایه دوم تشبیه یا اضافه تشبیهی است که در آن شب مانند دشت در نظر گرفته شده است
  آرایه سوم استعاره است. مرداب استعاره ای از مردم یا جامعه ای ساکن و بی حرکت است.
  مورد چهارم نماد است که در این بیت خواب نمادی از غفلت و شب نمادی از جامعه خفته است.

  بیت دوم

  معنی : چرا که من دریایی بی باک هستم و از طوفان و دشواری ها ترس و واهمه ای ندارم چون دریا همیشه متلاطم میباشد وبه آشفته حالی عادت دارد.
  در این بیت نیز چند آرایه ادبی وجود دارد.
  شاعر خود را به دریا تشبیه کرده است . پس آرایه اول تشبیه است
  در این بیت کنایه هم داریم. خوابش آشفته است کنایه ای است از بیداری دریا.
  آرایه بعدی مربوط به عبارت خواب دریا است. که تشخیص یا جان بخشی به اشیای بی جان است.
  همچنین سه کلمه دریا طوفان آشفته مراعات النظیر هستند.
  - تبلیغات -
  مطالب پیشنهادی

  نظر شما

  لطفا نظر خود را وارد کنید
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

  - تبلیغات -

  مطالب مشابه

  مطالب جدید

  در در بیت حسرت نبرم به خواب آن مرداب مرداب نماد چیست می توانید با دو استعاره کلمه مرداب و حسرت اشنا شوید.در بیت حسرت نبرم به خواب آن مرداب مرداب نماد چیست