خانهعکس نوشته جدیدعکس نوشته پروفایل107 عکس نوشته تولدت مبارک طرح و متن متفاوت

107 عکس نوشته تولدت مبارک طرح و متن متفاوت

مطالب مشابه

در 107 عکس نوشته تولدت مبارک طرح و متن متفاوت شما همراهان عزیز سایت عکس نوشته می توانید مجموعه ای 107 عکس نوشته و عکس پروفایل بی نظیر که برای تمام گروه های سنی و آشنایان قابل استفاده هست می توانید مشاهده کنید.

107 عکس نوشته تولدت مبارک طرح و متن متفاوت

عکس نوشته تولدت مبارک

[highlight]برترین عکس نوشته های تولدت مبارک برای همه گروه های سنی و تمام مخاطبان اجتماعی ما[/highlight]

ته یک کوچه خدا عطرِ گلِ یاس کشید
یاس را همنفسِ حضرتِ احساس کشید
عشق بارید و تنِ باغچه گلباران شد
غنچه ای در بدنِ یاس نشست وجان شد
کوچه پر بود از احساس جواهر بودن
در هوای نفسِ عشقِ خدا آسودن
آسمان مست و زمان مست و زمین مست ترین
مست از عطرِ نوازشگرِ فردوسِ برین
از بدِ حادثه دنیا ضربانِ درد است

عکس نوشته تولدت مبارک عروس عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک عروس عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک عروس عزیزم

ته این قصه ی پردرد خزانی زرد است
ته این قصه کسی غنچه ی نورس را چید
شبنمِ اشک شد و باغ در اندوه چکید
یاس بین در و دیوارِ جنون جان میداد
غنچه ای گریه کنان خشم به دندان میداد
ته این کوچه خدا اشک شد و آه کشید

عکس نوشته تولدت مبارک عشق جان2

عکس نوشته تولدت مبارک عشق جان2
عکس نوشته تولدت مبارک عشق جان2

قطره قطره همه جا سیل شد و درد چکید
با سکوتی که نشان داشت از اوجِ فریاد
یاس را حضرت احساس به بابا میداد
متولد شده در پيرهنم ، قوهايت
مي تپد در تن من قلب پرستوهايت
باورت ميشود ايا كه پلنگي شده است
صيد بيچاره و درمانده ي آهوهايت؟!

عکس نوشته تولدت مبارک دوست دیرینه من

عکس نوشته تولدت مبارک دوست دیرینه من
عکس نوشته تولدت مبارک دوست دیرینه من

گرچه خورشيدي و آتش به لبانت داري
سايباني ست در اين باديه، ابروهايت
هفت درياي دلم بي تو ، كم از ساحل نيست
موج موجم شده وابسته به پاروهايت…
كار دريا همه اين است كه هر شب بشود
غرق آواز غريبانه ي جاشوهايت …
“پري كوچك غمگين” توام ، مي داني؟
شادي من شده مشروط به جادو هايت
كودكي هستم و از گريه به تنگ آمده ام
كه سرم را بگذاري سر زانوهايت
مدتي هست به چشمان تو مومن شده ام
و بهشتم شده محدوده ي بازوهايت
شعر هایی که سرودم همه از نام تو بود

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر زاده عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر زاده عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک خواهر زاده عزیزم

بیت هایش همه از جلوه ی الهام تو بود

متحیّر شدم از معنی ِ بیت الغزلت

استعاری و مجازی ِمن ایهام تو بود

شاه بیتی که شده ورد زبان همگان

حاصل لطف سخن های من و کامِ تو بود

دیر فهمیده ام آن توطئه شوم تو را

دل من طعمه ای در گستره ی دام ِتو بود

عکس نوشته تولدت مبارک دختر دایی عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک دختر دایی عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک دختر دایی عزیزم
- Advertisement -

“شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند “

قصر زیبای غزل، زاده ی اوهام تو بود

مصلحت نیست که در جلب نظر خام شوم

جلب من صادره از مکتب احکام تو بود
بپرس گاه و گداری به مهر ، حال مرا
شکسته ، تیر زمانه دوباره بال مرا

تو خون منتشری در رگان بسته ی من
بدون گردش خود ، شاهدی زوال مرا

گم ام درون خودم تا کی اضطراب سفر ؟
برای یافتنم طی بکن شمال مرا

عکس نوشته تولدت مبارک پادشاه قلب من

عکس نوشته تولدت مبارک پادشاه قلب من
عکس نوشته تولدت مبارک پادشاه قلب من

فقط خدای من از عمق لالمرگی ها
شنید حرف زلال زبان لال مرا

من آن غزال خموشم که ساکنم در بند
نبین میان غزلهام قیل و قال مرا

اگرچه تلخ ولی صاف و ساده و صادق
هدایتانه بخوان ذهن کج خیال مرا

لبم که زخمیِ فنجانِ لب پریده ی توست
تَرک تَرک شد و آورد ، خشکسال مرا

“نیامدی که بمانی” تو آمدی بروی
بمان ببین فقط امروزِ ارتحال مرا

عکس نوشته تولدت مبارک همسر عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک همسر عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک همسر عزیزم

نخواستم بدهی پاسخ سوال مرا !
چنان همیشه رها کن بلوغِ کال مرا !
برای چشم تو گفتن غزل، چه رویایی ست

ردیف و قافیه اش در کمال زیبایی ست

به من نگو که شدم عاشق و دگر کورم

که عشق پاک،خدایی همیشه بینایی ست

عکس نوشته تولدت مبارک شاه شاهانم

عکس نوشته تولدت مبارک شاه شاهانم
عکس نوشته تولدت مبارک شاه شاهانم

کمی برقص و برقصان مرا که شیرین است

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست

اگرچه دایره ی واژگان من تنگ است

برای از تو نوشتن وسیع و دریایی ست

که شاعری به غزلهای خود شود رسوا

- تبلغیات-

تو هم محل نگذاری، عجیب دنیایی ست

عکس نوشته تولدت مبارک نوه عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک نوه عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک نوه عزیزم

و چاره ی غم بیچارگان شکیبایی ست

امید آمدنت را نفس نفس دارم

اگرچه طالع و بختم همیشه تنهایی ست
چرا با استخاره آمدی سوی غزل هایم؟
بیا بانو که من مهمان گیسوی غزل هایم

شب جادویی شعر و غزل امشب روان باشد معطّر کن لباست را تو با بوی غزل هایم

عکس نوشته تولدت مبارک همسر مهربونم

عکس نوشته تولدت مبارک همسر مهربونم
عکس نوشته تولدت مبارک همسر مهربونم

بیا پایان اسفندت چراغانی کن ایوانت
شکوفا شد غزل با بوسه ی رویِ غزل
هایم

برای آن که زیباتر شود مطلع در این بیتم
کشیدم سایه ای در زیر ابروی غزل هایم

زمانی که وداع تلخ با سردی مواجه شد
نمی بینی تو زیبایی در الگوی غزل هایم

- Advertisement -

منی که عشق را با خواندن شعر تو فهمیدم
چرا من تکیه می دادم به بازوی غزل هایم ؟

عکس نوشته تولدت مبارک عشق مهربونم

عکس نوشته تولدت مبارک عشق مهربونم
عکس نوشته تولدت مبارک عشق مهربونم

در این لحظه به خود می بالم و آهسته می گویم
تمام بیت من هدیه به بانوی غزل هایم
همیشه باید انسان تکیه گاهش را نگه دارد
و مشق و نمره ی تلخ و سیاهش را نگه دارد

دلم بارانی و بغضم فراوان است از اسفند
بگو باران که تا ابر سپاهش را نگه دارد

تو با کیشِ رخ و سرباز در شطرنج می تازی
در این صحنه کسی باید که شاهش را نگه دارد

سکوت و هق هق شخصی مرا آشفته می سازد
توانِ آن ندارد تا که آهش را نگه دارد

عکس نوشته تولدت مبارک خاله خوبم

عکس نوشته تولدت مبارک خاله خوبم
عکس نوشته تولدت مبارک خاله خوبم

یکی دیگر چنان می خندد از سرمستی و شادی
نشد هرگز صدای قاه و قاهش را نگه دارد

هوا صاف است و ماه ِ آسمان مهمان دریا شد
به دریا گفته ام امشب که ماهش را نگه دارد
‍ درخت من به تماشای باغ مجبور است
زمین گرفته مچش را از آسمان دور است

کنار منظره ی دلخراش یک دیوار
حدود وسعت دیدش همیشه محصور است

ولی تصور جنگل چه وسعتی دارد
قیام سبز درختان چقدر پرشور است

به رغم آنکه خطر بین شاخه ها پیداست
به رغم آنکه تبر با رگ و پی اش جور است

عکس نوشته تولدت مبارک ملکه قلب من

عکس نوشته تولدت مبارک ملکه قلب من
عکس نوشته تولدت مبارک ملکه قلب من

-جهنمی که خودش برگزیده می ارزد
به آن بهشت خداداده ای که با زور است…
عاشق و آشفته ی موج بلند ساحلم
دیده ام در پشت دریا عکسِ ماه منزلم

پشت هر دیوار و پستو سبز می بینم تو
را
سبز پوشم آدمی عاشق کمی صاحبدلم

خواب دیدم در کنارم نیستی آزرده ای
گفت با غصّه که من پیش تو ماه کاملم

فلسفه خواندم ولی در منطق شعر و غزل
مثنوی شد قطعه ای از شعرهای حاصلم

عکس نوشته تولدت مبارک رفیق جان

عکس نوشته تولدت مبارک رفیق جان
عکس نوشته تولدت مبارک رفیق جان

در ضریب و هوش عقلی وَ ریاضی خوش حساب
در سراب آرزوی های تو مردی عادلم

دوستت دارم بیا باور کن این سوگند من
گرچه در پیش تمام دشمنانت باطلم

داستان زندگی با عشق جاری می شود
من به سمت آرزوی های تو هر دم مایلم

عکس نوشته تولدت مبارک بهترین مامان دنیا

عکس نوشته تولدت مبارک بهترین مامان دنیا
عکس نوشته تولدت مبارک بهترین مامان دنیا

دل کندن تو از منِ دیوانه سزا بود
نفرین به دلِ سادهٔ من…سربه هوا بود
آن شب که دوچشمم شده خیس از غم غربت
ایوان غمی بود و دلی بود و خدا بود
دریا شده چشمم ز غمت ای گُلِ حسرت

عکس نوشته تولدمه یکسال دیگه هم گذشت

عکس نوشته تولدمه یکسال دیگه هم گذشت
عکس نوشته تولدمه یکسال دیگه هم گذشت

دل بستنِ من بر تو یِ دیوانه خطا بود
باز است دودستم، نه گدایم نه فرو دست
ای کاش که در دیدهٔ تو حجب و حیا بود
راندی ز بَرَت عاشقِ دیوانهٔ خود را
این ظلم که بر من شده اینگونه…روا بود؟؟

عکس نوشته تولدت مبارک عزیزم حال من

عکس نوشته تولدت مبارک عزیزم حال من
عکس نوشته تولدت مبارک عزیزم حال من

عاشق شدنم سخت خطا بود، خطا بود
راه من از این راه جدا بود، جدا بود
دلدادگی و دلبری و این همه مستی
یک خواب خوشی بود که آن هم گذرا بود
رندانه دلم برد به افسونگری اش، کاش

عکس نوشته تولدت مبارک عمه خوبم

عکس نوشته تولدت مبارک عمه خوبم
عکس نوشته تولدت مبارک عمه خوبم

در ذات پلیدش کمی از مهر و وفا بود
ساز دل من کوک به یک گوشه نگاهش
این وسوسه انگار که به تعبیر دوا بود
دیگر به سرم شور و به دل شوق نمانده ست
دلمردگی ام تجربه ی جور و جفا بود

عکس نوشته تولدت مبارک همدم همیشگی روزهای خوب و بدم

عکس نوشته تولدت مبارک همدم همیشگی روزهای خوب و بدم
عکس نوشته تولدت مبارک همدم همیشگی روزهای خوب و بدم

تیغ زدی
و من آه را از حلقوم شهر بیرون کشیدم
عریانی دستم را نبین که پشت ویترینها یادگاری می خرد!
می خواهم تو رادر رگهایم جار بزنم
تا ریتم پلکت باسازم جور شود!
نکند پشت نقابم جا ماندی!؟

عکس نوشته تولدت مبارک بهترین جانم

عکس نوشته تولدت مبارک بهترین جانم
عکس نوشته تولدت مبارک بهترین جانم

کمی آن ور تر بمیر!
این پله ها بوی طاعون می دهند
که خیابان بی تابی اش را ریخت پای دستان من
چقدر گرگها پشت تریبون تورا خمیازه کشیدند؟!
ما تیتر اول هیچ روزنامه ای نیستیم
مترسک آنقدر مارا به بازی گرفت
که حال این روزهایمان واگیر دارد.
(اصلا شعر می خوانی؟!

عکس نوشته تولدت مبارک

عکس نوشته تولدت مبارک
عکس نوشته تولدت مبارک

نه! می بافم !)
نبین کلاغها خبرهای هر شب مارا گرم می گیرند
پشت همین جنازه هایی که روی نعش خودمان جا خوش کردند
اینقدر به من زول نزن!
آشوب هر چیزی در چشمهایم انقلاب می کند
بگذار زخمی که به جان ثانیه ها افتاده است

عکس نوشته تولدت مبارک عشق جان

عکس نوشته تولدت مبارک عشق جان
عکس نوشته تولدت مبارک عشق جان

به تاریخ انقضایش برسد
وتازه ترین کلمات از لای گیسهای من سر در بیاورد/آورد
بخوان و روی گونه ی مادرم تیک بزن!
آفتاب آبستن انگشتانی ست که افتاده روی هیچ
واین اصلا اتفاق تازه ای نیست
من اسمت را می گذارم تبر!!

عکس نوشته تولدت مبارک برادر زاده عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک برادر زاده عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک برادر زاده عزیزم

وقتی که چراغ تو بر این خانه
روا بود
مهتاب شدن در شب اغیار
خطا بود
دور از تو و چشمان تو تا صبح
قیامت
هر لحظه از این زندگی‌ام عین
جفا بود

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر خانم عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر خانم عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک خواهر خانم عزیزم

چون نی به نیستان دم نالیدن
من بین
هر بند از این ساز دلم ساز
وفا بود
هرگز نشد از اشک روان چشم
ترم دور
این جور و ستم بر دل دیوانه
سزا بود
چون موج پریشانم و چون
باد هوایی
طوفانی و دریا شدن از لطف
شما بود

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر گلم

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر گلم
عکس نوشته تولدت مبارک خواهر گلم

در سینه ی ما اسم علی نقش طلا بود
هر ثانیه از عشق علی رمز بقا بود
هر گوشه ای از خانه تعلق به علی داشت
هر جای بهشت از دل مولا چه صفا داشت

عکس نوشته تولدت مبارک داماد عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک داماد عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک داماد عزیزم

تشبیه قلم در غزلم صرف علی بود
بی شک همه جا مهر علی ضامن ما بود
او فاتح خیبر شده و شاه ولایت
نامش همه جا مظهری از جود و سخا بود
روزی که علی زاده شداز خانه ی کعبه

عکس نوشته تولدت مبارک نفس جان

عکس نوشته تولدت مبارک نفس جان
عکس نوشته تولدت مبارک نفس جان

محبوب ترین روز جهان پیش خدا بود
لبریز شده از یاد خدا تار وجودش
از انس و ملک خاص ترو نام جدا بود
نامش شده تسکین همه دردو بلا ها
درمان همه درد من و رنج و بلا شد

عکس نوشته تولدت مبارک خوب من

عکس نوشته تولدت مبارک خوب من
عکس نوشته تولدت مبارک خوب من

با این شکستگی به نوایی نمی رسم
حتی به شرحِ چون و چرایی نمی رسم
ایمان بیاورید به آیات عشق من
با پیروان کم به خدایی نمی رسم
در سرزمین تنگ و قفس پرور شما

عکس نوشته خوشحالی یعنی امروز تولد خواهرت باشه

عکس نوشته خوشحالی یعنی امروز تولد خواهرت باشه
عکس نوشته خوشحالی یعنی امروز تولد خواهرت باشه

پر میزنم ولی به رهایی نمی رسم
اسم سفر بیاوری از دست رفته ام
اصلا به ماجرای جدایی نمی رسم
مجروح کرده حنجره ی کوه را زمان
فریاد میزنم ، به صدایی نمی رسم

عکس نوشته تولدت مبارک قلب من

عکس نوشته تولدت مبارک قلب من
عکس نوشته تولدت مبارک قلب من

بنشین کنار بستر و دُورم غزل بپیچ
بی نسخه ات به هیچ دوایی نمیرسم
در آرزوی لمس تو بودم ‌هوای بکر !
امکانپذیر نیست ، به جایی نمی رسم
وقتی دریغ می کنی از شعرم ، عشق را
بی شک به بیت های نهایی نمی رسم

عکس نوشته تولدت مبارک بهترین دلیل زندگیم

عکس نوشته تولدت مبارک بهترین دلیل زندگیم
عکس نوشته تولدت مبارک بهترین دلیل زندگیم

سفر با تو فقط ؛ گیلان و جنگل
به زیر شر شر باران و جنگل
من و تو دست در دست هم و بعد
شوی پشت گلی پنهان و جنگل
هوا خوب آسمان خوب و تو هم مست
ز‌ بوی پونه و ریحان و جنگل
فقط شعر وغزل تفریحمان است
بدون دود و بی قلیان و جنگل
کمی نان محلی و ترانه
کنارش چای لاهیجان و جنگل
کلوچه فومنیِ گرم وتازه
و بعدش سمت لولمان و جنگل
بگویی مطلعی شاد و صمیمی
ردیفش آذر و آبان و جنگل
غروب است و لب ساحل رسیدیم
و عکسی از من و جانان و جنگل

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر شوهر عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک خواهر شوهر عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک خواهر شوهر عزیزم

تاکه لیلای خیالم پر کشیده سوی تو
گلپر هر واژه ام محو تماشا کرده ای
زیر پرچین نگاهت سبز شد هر واژه ام
عطر یاس دلبری ها را تو احیا کرده ای
عاشقی کردم ندانستم که این سودای خام
دام راهم بوده دامی که مهیا کرده ای

عکس نوشته تولدت مبارک برادر گلم

عکس نوشته تولدت مبارک برادر گلم
عکس نوشته تولدت مبارک برادر گلم

اینچنین دلدادگی ها را تو معنا کرده ای
شبنمی بودم به روی گلبن دیبای عشق
امدی و با نگاهت قطره دریا کرده ای
من شدم رسوای عالم ماه من اما چرا
بی بهانه عشق سوزانم تو حاشا کرده ای

عکس نوشته تولدت مبارک

عکس نوشته تولدت مبارک
عکس نوشته تولدت مبارک

کار دستم میدهد دل بس که مجذوب تو شد
محو مضنون غزلهایم تو انشاء کرده ای
از کی این شور غزل را دردلم جا کرده ای
باغی از گلهای مینا را مهیا کرده ای ؟
امدی اتش زدی بر باغ احساس و خیال

عکس نوشته تولدم مبارکتون باشه

عکس نوشته تولدم مبارکتون باشه
عکس نوشته تولدم مبارکتون باشه

منتظر میمانم امشب زیر مهتاب کویر
اسمانم را تو رویایی چه زیبا کرده ای
صبح میریزی به رگ هایم همیشه تازه است
از هوای چادرت. تاخورده گل وا کرده ای

عکس نوشته تولدت مبارک پدر عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک پدر عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک پدر عزیزم

اندک اندک. جرعه جرعه در دلم جا کرده ای
از محبت رعشه میگیرم. که غوغا کرده ای
وجد میگیرد تمام واژه ها در گیر توست
در شب. عصمت رهایی شعله بر پا کرده ای
ارزوها در یکان بود شد هزاران ناگهان
دوستت دارم ز لب. نشنیده شیدا کرده
کیستی. ای من فدایت در شب تنهایی ام
دل فرو می ریخت. در جانم هویدا کرده ای

عکس نوشته تولدت مبارک مادر عزیزم

عکس نوشته تولدت مبارک مادر عزیزم
عکس نوشته تولدت مبارک مادر عزیزم

باور نمی کنم حتی یک گناه از او
در قاب چشم من باشد و اشتباه از او
ماه از عبور بغض تو دلگیر می شود
مفعول فاعلات و مفاعیل و آه از او
ای آیه های روشن شب های سوت و کور
کافیست باور کنم فقط یک نگاه از او
اعجاز در خسوفی شاعرانه رخ داده
اینجا زمین به ماه می نازد و ماه از او
امشب غزل به ساحت ماه تو بوسه زد
یک بوسه از تو وَ گاه و بیگاه از او

عکس نوشته تولدت مبارک عشق دلم

عکس نوشته تولدت مبارک عشق دلم
عکس نوشته تولدت مبارک عشق دلم

بیا کنار من امشب گناه ِ آن با من
که قلب ساده ام این جا جواب کم دارد

سروده ام و نوشتم تو را به هر بیتم
ولی نگاه بلندت کتاب کم دارد

خطاب من به تو “دوستت دارم ” بود
ولی خطاب تو با من جناب کم دارد

تمام ذوق من امشب بدون تو تعطیل
و دارِ ساده ی ذوقم طناب کم دارد

بیا که نور وجودت برایم الزامی ست
و آسمان دلم یک شهاب کم دارد

عکس نوشته تولدت مبارک زندگیم

عکس نوشته تولدت مبارک زندگیم
عکس نوشته تولدت مبارک زندگیم

به روی گونه ی زیبا گلاب کم دارد
اگر تو باده بخواهی عذاب کم دارد

اگر به چشم حقیقت تو را نمی بینم
به حکم شرع فقط یک نقاب کم دارد

دلیل دوری من از تو این است این
ردیف قافیه هایت حجاب کم دارد

[divider]

 

- تبلیغات -
- تبلیغات -

مطالب مشابه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

- تبلیغات -

مطالب جدید