More
  خانهعکس پروفایلعکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  در عکس پروفایل حجاب و چادر با متن شما می توانید سری جدید از عکس پروفایل های مذهبی با موضوع حجاب و چادر را مشاهده خواهید کرد که همراه با متن و …

  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  چشمانت،چادر و حجاب عمق عاشقانه های پنهان منند!
  با نگاه تو افسار گسیخته می شوم
  بگذار وحشی شوم با جوشش چشمان زیبایت و
  پا بگذارم
  بر روی تمام قانون ها
  بگذار از بی تابی چشمانت، نفسم تنگ شود
  و نگاهت راه نفسم بربندد!
  اصلا تو نگاهم کن،
  بگذار این عاشقانه هم نصفه بماند
  قربانی شود پای چشمانت
  وبعد ذوب شوم در آغوشت
  و تو نگاهم کنی

  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن
  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم ،
  پیدایش که کردیم ، دنبال عیب هایش میگردیم ،
  وقتی از دستش دادیم ، در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم ،
  مراقب قلب ها باشیم ،
  هیچ چیز آسان تر از قلب نمیشکند

  ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ !!!
  ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ ….
  ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ….
  ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ
  ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ….
  ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ …
  ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ !
  ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ !
  ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ….
  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
  ﻭﻟﯽ …
  ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ !
  ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻢ ﻧﺒﻮﺩ …

  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن
  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  دوستم داری
  من
  از جزر این مد
  می ترسم…
  هنـــوز هم از تمــــــــــــــام کارهای دنیا

  دلبستن به دلت

  بیــــــــــــــشتر به دلــم میـچسبد..!

  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن
  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  گریــــــــــــــه کنم یا نکـــــــــــــــــــنم
  حــــــــــــرف بزنـــم یا نزنـــــــــــــــــــم
  من از هوای عشــــــــــق تو ، دل بکـــنم یا نکـــــــــــــــــــنم
  با این ســـوال بی‌ جواب ، پـــــــــــناه به آیــــــــنه می بـــــــرم
  خــــیره به تصویر خــــــودم ، می پرســـــــم از کی‌ بگـــــــذرم
  یک سوی این قصــــه تویی‌، یک ســوی این قصــــــــه مـــنم
  بســــته به هم وجود ما تو بشکــــنی ، من می شکــــــنم
  نه از تو می ‌شه دل برید،نه با تو مـی ‌شه دل سپرد
  نــه عاشـــــق تو می ‌شــــــــه مــــــــــــــــاند
  نه فارغ از تو می ‌شه مــــــــــــــــاند
  گــریه کــنم یا نکــــــــــــــنم
  حرف بزنم یا نــــــزنم

  مطالب مرتبط :  عکس حاج قاسم سلیمانی
  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن
  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  صدای گامهای تو ضربان قلب من است
  با من راه بیا
  تشنه ی زنده بودنم
  حسودی میکنم به شعرهایی که میخوانی
  خوش به حال کلماتی که در ذهن تو زندگی میکنند

  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن
  عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

  می خواهم با کسی بروم که دوستش می دارم

  - تبلیغات-

  نمی خواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم

  یا در اندیشه ی خوب و بدش باشم

  نمی خواهم بدانم دوستم می دارد یا نمی دارد

  می خواهم بروم با کسی که دوستش می دارم …

  (برتولت برشت) چادر و حجاب

  تاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ، قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

  عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ چادر و حجاب ڪـہ نبـایـכ

  כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ

  כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ

  اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ

  میـدانـمـ، ایـراכ از مـטּ بـوכ ….

  عكس حجاب زنانه 2018

  ﺧﺪﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕﻢ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ …
  ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ …
  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ …
  ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﻡ …
  ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ،
  ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻱ …
  ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ،
  ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮﻱ …
  ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ …
  ﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﻳﻲ …
  ﺍﻣﺎ ﻣﻦ … چادر و حجاب
  ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻡ آرام جانم …
  ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ …
  ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ …

  عكس حجاب پت

  گـــذشـت کــردن مــن دو حـالــت داره:

  یــــا اونــقــدر دوســتـش دارمــــ چادر و حجاب کـــه از اشـتبــاهــش مـیــگذرم

  مطالب مرتبط :  عکس تاسوعا و عاشورا برای پروفایل 97

  یــا اونــقــدر از چــشمــم مـیـوفتـــه کـــه از خــــودش و اشـتبــاهــش بــا هــم میــگــذرم

  عكس حجاب تركى

  ﻭَﻗــﺘــے ﮔُـﻔـﺘـــے ﻣَـﻨــﻮُ ﻓَـﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻛُـﻦ

  ﺩﺍﺷــﺘَــــﻢ ﺑِـﻪ ﻣَـــﻐــﺰَﻡ ﻓِــﺸــﺎﺭ ﻣـﻴـﺎﻭُﺭﺩَﻡ ﺍَﺻــﻼً ﺗُــﻮ ﻛـے هستـــے !(!)
  مـــن ﭼﺎﻳــﻴــﻤــﻢ ﺳَـــﺮﺩ ﻣــﻴـــﺸـــﻪِ ﻣــﻴــﺮﻳـﺰَﻡ ﺩﻭﺭ…«««
  ﺗـُﻮ ﻛِــﻪ ﺩﯾــــﮕِــﻪ «««
  ☜ﻭﺍﺳـﻪِ ﻣَـﻦ ﺧــﻮﺍسـﺘَـﻦ ﻳَـﻌـﻨـے ﺩﺍﺷــﺘَﻦ• ﭘَــﺲ ﺍَﮔــِﻪ ﻧَــﺪﺍﺭَﻣِـﺖ ﺑِـــﺪﻭﻥ

  ﻧَـــﺨـْــﻮﺍﺳــﺘَـــﻤِــﺖْ

  عكس حجاب زنان

  - تبلیغات-

  مقصر خود ماییم
  عشق را به کسانی ارزانی میکنیم
  که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند!
  نمی بخشمت
  ولی فراموشت می کنم
  همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .
  …………………….
  اون پیـــن کُـــدته کـه ســـه بـــار بـــهـــت . . . فُــرصـــت مـــیــــده ، نه من

  عكس حجاب وعفاف

  خدایا دلگیرم…از تو…از خودم….از او……
  خدایا دنیایت دیگر برایم تنگ است….یا خودت ببر یا خودم به دیدارت می آیم…پس بیا و خدایی کن تو ببر تا مرتکب کبیره نشوم…
  خدایا شرم دارم از تو و از او…..من باختم هم به خودم هم به او….
  بسویت سفر میکنم نه از روی جداییش…بسویت می آیم چون دوباره غرورم جریحه دار گشته…آغوشت را برایم باز کن که دگر نمیخواهم این دنیا را….

  عكس حجاب براي پروفايل روز

  دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم: می آید…میماند…وبه تنهاییم پایان میدهد…امد……رفت…..وبه زززززززندگیم پایان داد..!!!!
  زندگی تکرار فرداهای ماست / میرسد روزی که فردا نیستیم / آنچه میماند فقط نقش نکوست / نقش ها می ماند و ما نیستیم .

  عكس حجاب و عفاف persian

  تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنم
  پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برای
  خداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!
  …….
  از تو تنها یک حس
  مانده با من امشب
  که تو را گم بکنم
  پیش بیهودگی احساسم
  آخرین بار،
  سلام.
  آخرین بار،
  خدا حافظ تو………..

  عكس حجاب دختران ايراني

  -تبلیغات-

  روزی بودنم آرزو میشودکه من دیگر نیستم…آن روزجای من خوب است وحال توخراب…
  .
  .
  .
  ﺭﻭﯼ ﻗﺒـــﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : . . . ” ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺎﺩ “ ﺍﯾﻦ ﺗـَـﻦ ﮐــﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﺪ ﭘـُـﺮ ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ

  مطالب مرتبط :  عکس پروفایل خوشگل و خاص 2018

  عكس چادري ها

  ای دل……..

  تا کی میخواهی در این دنیای خاکی

  از این و آن فریب بخوری…!!!

  چند صوتی از هوس های دنیوی دور شو

  تا دنیای واقعی را احساس کنی…

  عكس پروفايل دختر بي حجاب

  یک جایی می رسد که آدم دست به خودکشـــی می زند،

  نــه اینــکه یک تــیغ بردارد رگــش را بزنـــد…نــه!

  قیـــد احســـاسش را مـــی زنـد.

  عكس پروفايل در مورد حجاب

  وقتی برگشتی با وجود قلب شکسته ام
  تو رو پذیرفتم
  و در آغوش دروغین تو
  باز احساس آرامش کردم
  آغوشی که تنها برای من نبود
  دروغ دوست داشتنتو باز باور کردم
  شب ها سهم من گریه های شبانه است
  اما سهم تو مهمانی های شبانه
  و در آغوش گرفتن دیگری
  ::
  ::
  گاهی اینقدر خسته میشم که خستگیم در نمیشه . . .
  درد میشه . . .

  عكس پروفايل دختر بد حجاب

  آنگاه که غرور کسی را له می کنی
  آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی
  آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی
  آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
  آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خُرد شدن غرورش را نشنوی
  آنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده می انگاری
  می خواهم بدانم
  دستانت را به سوی کدام اسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی ؟
  چه جالب است چادر و حجاب !
  ناز را می کشیم؛
  آه را می کشیم؛
  انتظار را می کشیم؛
  فریاد را می کشیم؛
  درد را می کشیم؛
  ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!
  …. ” از هر انچه آزارمان میدهد” ….
  ديروز قصد داشتم دست اتفاق را بگيرم تا نيفتد! اما امروز فهميدم که اتفاق خواهد افتاد …!
  اين ما هستيم که نبايد با او بيفتيم …!

  - تبلیغات -
  مطالب پیشنهادی

  نظر شما

  لطفا نظر خود را وارد کنید
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

  - تبلیغات -

  مطالب مشابه

  مطالب جدید