عکس نوشته عاشقت میشم
عکس نوشته عاشقت میشم

 

در عکس نوشته عاشقت میشم شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید زیباترین عکس نوشته های عاشقانه را همراه با متن عاشقانه مشاهده کنید و …

عکس نوشته عاشقت میشم

ده چیز ده چیز دیگر را مےخورد

نیکی ؛ بدی را
تکبر ؛ علم را
توبه ؛ گناه را
دروغ ؛ رزق را
عدل ؛ ظلم را
غم ؛ عمر را
صدقه ؛ بلا را
خشم ؛ عقل را

 

 

 

 

 

 

 

 

کاش دلم اینگونه بیمار نبود “”
کاش زنجیر شده و گرفتار نبود “”
کاش دلم پا بند دل یار نبود “”
کاش ای کاش و ای کاش ها بسیار نبود “”

 

سه چیزرا با احتیاط بردار:
قدم، قلم، قسم!

سه چیز را پاک نگهدار:
جسم، لباس، خیال!

ازسه چیزکار بگیر:
عقل، همت، صبر!

از سه چیز خود را نگهدار:
افسوس، نیرنگ، نفرین!

سه چیزرا آلوده مکن:
قلب، زبان، چشم!

و اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش مکن:
“خدا” ، “مرگ” و “دوست”…!!!