خانهعکس پروفایلعکس دیوار نوشته های تیکه دار جدید 99

عکس دیوار نوشته های تیکه دار جدید 99

مطالب مشابه

در عکس دیوار نوشته های تیکه دار جدید 99 شما همراهان عزیز می توانید برترین عکس نوشته های دیوار نگار را با طرح هنری در این ساعت از سایت عکس نوشته مشاهده کنید.

عکس دیوار نوشته های تیکه دار جدید 99

شعر من از نژاد فریاد است
در سکوتی که قصد جان دارد
با درفشی که کاوه اش مرده
دفترم، جنگ بی امان دارد

عکس نوشته اون که کمکت میکنه تو آینس

مرگ می رقصد و نمی ترسد
روی هر دار که علم کردند
روزهای قشنگ را کشتند
جغد ها را به خانه آوردند

در سکوتی که جنس فریاد است
هر که فریاد شد تنش یخ زد
مادری ضجه زد که فرزندش
بیصدا، روی دامنش یخ زد

عکس نوشته چه آرزوهای که آرزو موند

بغض صد سال حسرت و غارت
عقده هایی درون هر مشتیم
زخم خوردیم و دم نیاوردیم
خشم را در دهان خود کشتیم

عکس نوشته چقدر حرف تو نگاه کردنم هست

آه سردِ ستم کشیده ی ما
گرد بادی مهیب خواهد شد
سر زمین سیاوش و آرش
قتلگاه فریب خواهد شد

عکس نوشته باختیم آخر بازی همه دست زدن

خواب دیدم به قلب مردم شهر
انتظارِ بهار روییده
دیدم از بوسه گاه اهریمن
عشق جای دو مار روییده

روز را باز هم نشانه بگیر
این زمستان اگرچه تاریک است
گل من، اندکی تحمل کن
فصل بیدار باش نزدیک است

عکس نوشته غرورتو بچسب کی واسه کی مونده؟

عکس نوشته نگرد دنبال اونی که از قصد گمت کرده

- Advertisement -

آلوده به امیال نکن خوی پری را
بگذار و برو این هوس خیره سری را

عکس نوشته می بخشم اما فراموش نمیکنم

بشکن قلمی را که کند مدح ستمگر
در پیش خزف عرضه نکن درّ دری را

هرگز نگزیند به جهان مرد سخندان
مدّاحی طاغوت و ره حیله گری را

عکس نوشته دلتنگ خودمم

وقتی که خداوند قسم بر قلمت داد
بر باد نده بار درخت ثمری را

بامهرخدا خوانده تورا اشرف مخلوق
تا از تو ببیند به جهان دادگری را

عکس نوشته تو جمع بودم با جمع نبودم من

حیفست قلم را به کفی نان بفروشی
زنجیر کنی شهپر مرغ سحری را

من عاشق آن شاعر مردانه ی مَردَم
کو وقت ستم پیشه کند پرده دری را

جز حق نچکد واژه ای از طبع بلندش
تا فتح کند قله ی عشق بشری را

عکس نوشته خالی میکنن پشتتو حتی سایه ها

عکس دیوار نوشته های تیکه دار جدید 99
عکس دیوار نوشته های تیکه دار جدید 99

حال سجود و ذکر رکوع تو دیدنی است
قرآن چشم های تو خواندن ستودنی است

بعد از قیام چشم تو دیدم که شیخ شهر
حکم شریعتش به نگاه تو دیدنی است

تکبیر بوسه زن به لبانت شد و نشست
چون ذکر لا اله و جمال تو خواندنی است

عکس نوشته اگه 10-15 سال دیگه فهمیدیم فقط همون یه بار بوده

گلدسته های قامت ِ مویت اذان که گفت
قلبم شنیده بود اذانت خریدنی است

اوراد ، عاشقانه به تسبیح عشق گفت
ذکر لب شبیه به لعلت شنیدنی است

- تبلیغات -
- تبلیغات -

مطالب مشابه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

- تبلیغات -

مطالب جدید