More
  خانهسرگرمیتعبیر خوابتعبیر خواب بارداری دختر مجرد

  تعبیر خواب بارداری دختر مجرد

  در تعبیر خواب بارداری دختر مجرد می توانید با دقیق ترین تعبیر ممکن در مورد بارداری دختر مجرد در خواب آشنا شوید.

  تعبیر خواب بارداری دختر مجرد

  همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

  روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

  خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

  تعبیر خواب بارداری دختر مجرد
  تعبیر خواب بارداری دختر مجرد از دید حضرت یوسف چیست

  اگر دختر مجردی در خواب ببینید که حامله است معنی خواب او مال و ثروت و نعمت است و هر چه شکم او بزرگتر باشد این نعمت کمتر است.

  اگر در خواب دیدید که حامله است ولی شکمش زیاد بزرگ نیست مال کمی به او می رسد.

  از لحاظ روانشناسی کسی که این خواب را می بیند معنی خواب برای او این است که وارد یک مسابقه می شود.

  اگر فرد دیگری این خواب را ببیند که دختری مجرد باردار شده است معنی خواب او این است که دچار گناه می شود.

  مطالب مرتبط :  تعبیر خواب برطرف شدن مشکلات

  خواب بارداری از دید معبران دیگر

  امام جعفر صادق ع

  اگر زنی پسری بزاید و پسرش همان موقع با او هم سخن شود این خواب می گوید که اجل مادر بسیار نزدیک است.

  ابراهیم کرمانی

  اگر پادشاهی در خواب ببیند که زنش دختر زاییده است مال و ثروتش زیاد می شود.

  - تبلیغات-

  بیشتر بخوانید : تعبیر خواب یخ ، یخمک و یخ خواستن مرده و بچه در دهان و منجمد شدن انسان

  معنی دیدن خواب زاییدن دختر توسط مرد انی است که به او غم و اندوه خواهد رسید و باید تلاش کند که رفع بلا کند.

  ابن سیرین

  اگر هر مرد و زنی در خواب ببیند که شکم او مانند بارداری بزرگ شده است به او از مال و نعمت دنیا فراوان خواهد رسید و هر چه شکمش در خواب بزرگتر باشد معنی خواب این است که نعمت بیشتری به او خواهد رسید.

  معنی بارداری و زاییدن دختر در خواب این است که صاحب فرزند پسر می شوید.

  معنی بارداری و زاییدن پسر در خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوید.

  البته امام صادق در تفسیر خواب بالا می فرمایند که که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید و سرآمد و بزرگ خاندانت خواهد شد.

  تعبیر خواب بارداری دختر مجرد

  منوچهر مطیعی

  اگر زن بارداری را در خواب دیدید معنی این خواب این است که با گناه روبرو خواهید شد.

  اگر همسر خود را در حالت بارداری دیدید در حالیکه واقعا باردار نیست معنی این خواب گذاشتن یک وظیفه سنگین بر روی دوش شماست که شما را خیلی اذیت می کند.

  مطالب مرتبط :  تعبیر خواب زایمان و تولد بچه چیست

  اگر زنی در خواب ببیند که باردار است ولی در واقعیت باردار نباشد معنی این خواب این است که غمی به شما می رسد که زیاد است و اندازه وضع حمل شما را آزار می دهد.
  دیدن زن باردار در کوچه هم خوب نیست و اشاره به این موضوع دارد که به زودی خبر بدی به شما می رسد.

  آنلی بیتون

  اگر دختری که مجرد و باکره است در خواب ببیند که حامله شده است معنی خواب او این است که ممکن سات در اثر اشتباهاتی رسوا شود و عفت خود را از دست دهد.

  اگر زنی که در واقعیت حامله نیست در خواب ببیند که باردار است معنی خواب او این است که با شوهرش زندگی خوب و آرامی ندارد و فرزتدانش نیز مطیع او نیستند.

  اگر زنی که باردار است این خواب را ببیند معنی خواب او این است که زایمانش بدون دردسر و مشکل است و راحت انجام می شود.

  به طور کلی نتایج مبتنی بر موفقیت همیشه پیامدهای مثبتی به همراه دارند. فردی که چنین خوابی دیده است، وارد یک مسابقه می‌شود، و در نهایت، پیروز خواهد شد. هم‌چنین، مشاهده‌ی دختر مجرد حامله در عالم خواب نشان‌دهنده‌ی بخت و ازدواج است.

   تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد به طور کلی

  مشاهده‌ی حامله شدن یک فرد مجرد در عالم خواب نشان‌دهنده‌ی رسیدن اخبار خوب و اخبار بد درباره‌ی آن فرد است. اگر آن فرد را می‌شناسید، ابتدا اخبار خوبی از وی دریافت خواهید کرد. شما لذت شنیدن این اخبار خوب را با وی شریک خواهید شد. با وجود این، پس از یک دوره‌ی زمانی مشخص، اخبار ناخوشایندی از وی خواهید شنید.

  مطالب مرتبط :  تعبیر خواب زلزله: 57+ معانی و تعبیر

  تعبیر خواب بارداری دختر مجرد

   تعبیر خواب حامله شدن خودتان

  حامله شدن خودتان در عالم خواب به معنی افزایش مال و ثروت است و به طور کلی، مفهوم خوبی دارد. شما به عنوان مالک یک مجموعه به مال و ثروت می‌رسید، نگرانی‌های مالی‌تان برطرف می‌شود، و زندگی سرشار از شادی و کامیابی خواهید داشت. به گفته‌ی برخی از معبران، مشاهده‌ی حاملگی در خواب به معنی شانس نیز هست. این خواب تعبیر مشابه‌ای برای مردان و زنان دارد.

   تعبیر خواب زایمان کردن یک دختر مجرد

  اگر در عالم خواب دختر مجردی را ببینید که زایمان می‌کند، این خواب نشانه‌ی گناه است و تعبیر خوبی ندارد. شما اخبار بدی درباره‌ی فردی که در خواب‌تان زایمان کرده است، خواهید شنید. اطرافیان نیز درباره‌ي عادات بد و رفتار متکبرانه‌اش چیزهایی خواهند شنید. وی از جامعه‌ی خود کنار گذاشته می‌شود و هرگز باز نخواهد گشت.

  تعبیر خواب دختر مجردی که در خواب شما ازدواج کرده است

  دیدن خواب دختر مجردی که در خوابِ شما ازدواج کرده است، نشان‌دهنده‌ی تاثیرات خارجی فراوانی است که بر زندگی‌تان وارد می‌شوند. شما بیش‌تر تحت اوامر سایر آدم‌ها عمل خواهید کرد. به عبارت دیگر، شما به فردی تبدیل می‌شوید که نمی‌تواند شخصا به زندگی‌اش شکل دهد و تحت کنترل سایر آدم‌ها قرار می‌گیرد. شما شخصیت مظلومی دارید. به همین خاطر، شما در هیچ دوره‌ای از زندگی‌تان نمی‌توانید به موفقیت برسید.

  - تبلیغات -
  مطالب پیشنهادی

  نظر شما

  لطفا نظر خود را وارد کنید
  لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

  - تبلیغات -

  مطالب مشابه

  مطالب جدید

  در تعبیر خواب بارداری دختر مجرد می توانید با دقیق ترین تعبیر ممکن در مورد بارداری دختر مجرد در خواب آشنا شوید. تعبیر خواب بارداری دختر مجرد همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ...تعبیر خواب بارداری دختر مجرد