عکس اسم

عکس اسم

این سوالی است که در آزمون پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری دانشگاه فردوس مشهد به عنوان یکی از سوالات اصلی آزمون طرح کردم. دانشجویان باید با توجه به برآیند آموخته‌هایشان در کلاس، تجربه‌های بصری‌شان در طول ترم، مطالعات، اطلاعات و برداشت‌های عمومی خود به این پرسش پاسخ می‌دادند.
امروز که برگه‌ها را تصحیح می کردم به پاسخ‌های جالبی برخوردم که چند نمونه از آن را با ذکر نام نویسنده –  به هدف گسترش این پرسش –  اینجا ذکر می‌کنم.

بیان هنری یک یا دو بعدی از واقعیت سه بعدی که در آن احساس وجودی از “فضا” به دست می‌آید، این بیان می‌تواند حاوی نکاتی از درون مایه‌های احساسی یک فرد باشد و هم می تواند بازگو کننده درد‌ها و رنج‌های انسان باشد.