Home عکس نوشته جدید عکس نوشته پروفایل عکس نوشته های قول دادن با متن 97

عکس نوشته های قول دادن با متن 97

0
عکس نوشته های قول دادن با متن 97

در عکس نوشته های قول دادن با متن 97 شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید سری جدید از عکس نوشته تیکه دار را همراه با متن مشاهده کنید و …

عکس نوشته های قول دادن با متن 97

دوستت دارم”
و پایان سطر
نقطه نمی گذارم…!!!بعضی روزها
خودت را به گلها بسپار
و ببین که گل ها
چه معجزه ای می کنند
در لحظه ها

عکس نوشته کجایی

عکس نوشته های قول دادن با متن 97
عکس نوشته های قول دادن با متن 97

‏من نَباشم چِه کسی
جایِ مرا می گیرد؟!‏
‏گاهی از تلخیِ این فِکر،
به هَم می ریزم …

عکس نوشته مرحم اگر نمی شوی زخم نزن دل مرا

عکس نوشته های قول دادن با متن 97
عکس نوشته های قول دادن با متن 97

گه‌گاه اگر که
سر به هوا می‌شوم
چه عیب؟
گه‌‌گاه می‌ زند به سرِ من،
هوایِ تو…

هنوز کودکم…!
دستم را بگیر
که بی ” تو ”
بودن را بلد نیستم

عکس نوشته خالی هایم را پر میکنم

عکس نوشته های قول دادن با متن 97
عکس نوشته های قول دادن با متن 97

ویکـــــــی از بــــزرگــــــ تـــــــرین #لاف های دنیا
پـــــرحـــــرفی پیــــرزن هاست!
تــــو چـــــه میــــدانی؟
شــــاید مــــن همــــان پیــــرزن خســــــته ی #تـــدریـــــجم کــــه ســــــکوتـــــش بویِ نـــــا گـــــرفته
شــــاید هــــــم رنـــــگ کـــــنارِ شـــــب #مّــــرده ی شعـــر هـــای سهـــــراب
یــــا مثلــــا لــولــو ی پـــــشـتِ شیشــــــه ها مــــن باشــــــم!…
راستـــــش را بــــگو؟
#تنــــهائی ام تـــــرسنــــاکــــ است؟
یانــــــــــه…بــــی کســـی ام واگیــــــر دارد؟
بـــه بــــــودن هــــایـــی کـــه #نبــــــودی
و بــــــه تمــــام نبــــــودن هــــایــــت کـــه #همیـــــشه_هسـتــی ،
قـــــــــــــــــســـــــــــــــــــم…
#معــــتــــتادِگـــــریه_اَم!

عکس نوشته به هوای چشمات نشسته ام

عکس نوشته های قول دادن با متن 97
عکس نوشته های قول دادن با متن 97

می دانی ،این کار نشدنی است…
می دانی ،نمی شود…
می دانی ته این حس خوب،نداشتن اوست؛
و همین هم حس قشنگیست؛
“فکرکردن ” به شخصی که،
می دانی مالکیتش ” منحصرا ” برای تو نیست؛
ولی همین یک لحظه حس خوب از دور،
به کل دنیا می ارزد….

عکس نوشته از یه جای به بعد

غـــریبانه در ایـــن کوچه ها
به دنبال
بوی خوش عطر
نفس های تو
میگردم !
اگــر کمی دل داشتی ،
نفس های عمیق تر
می کشیدی

عکس نوشته دلم تنگه مثل ابرای تیره

بر دوشِ این خـــاکـــــ دردِ ســــهمگیـــن اســــــت
#زخمشـــان اصیـــل، روحشــــان خشمــگیــن اســــــت
وای از #بنـــفشـــه که ســــر بــر آورد
ایــن بــاغ اشـــک هـــایــــش خونیـــــــــن اســــــت
فیــلتـــر مجــــازی کـــردنـــد گفتنـــد:
#فـــریــــاد نـــزنیـــد که یـــک تــوهیـــن اســــــت!
جــغرافیــای #درد ایــن خــاک رابیـــــن
چقــــــدر اشــک هـــایمـــان تـــلخیــــن اســــــت
ماتــــشنــه ی شــــرابِ حقــــیم
ســــاعتـــمان به وقـــت درد تنــــظیــــم اســــــت
بـتــرسیـــــد از صــاعقـــه ی دردهــــا
دلِ #ابــــری را سیـــلابِ نفـــریــــن اســــــت

عکس نوشته بزرگ میشم برای هر کس کوچیکم کرد

مــــن قاضـــــی پــــرونـــده ی#دردم
#تــــو اما…
متهم ردیف اول شکست های منی
وحــکــــــم، طبق اصل آخر عاشقانه ها این اَســـــتــــــــــــ :
یا بـــ ــــــرگــــــــــرد…
یا به هـــزار ضـــــربــه #خـــــــاطــــــره محــــکــــومــــی…

عکس نوشته قول ها فقط کلمه هستند

اینجــا هر روزش #دل مــی گـیــــرد
هـــــوای بی کســی یکســـــره جــان مــی گـیــــرد
اینجــا آســــمانش تیــــره اســـت
کشــت هایــش پُر ز بـــذر کیـــنه اســـت
اینجــا نمــی دانــد کسـی دل را چــه اســـت
تــکـــ تـکِـــ واژه های #بی_دل را چــه اســـت
اینجــا #کــورمــــال عاشقیـــست
عشــــق را جـــز حـرف و شایعه نیــست
اینجــانیــک صـــورت بــودن شــهرت
#سیـــرت به چـــه کـــار؟مهم صـــورت اســـت
اینجــاجملـگــی یــک شکـــوه آواز کـنند
آبــروی بندگــان پـــرده انداز کــنند
اینجــا هــر روزش #غــــروب جمعـه اســـت
دل گــرفتن #عــادت اهــل خــــانه اســـت
اینجــا کســی #ســـهراب نمــی دانــد کـه کیست
مـــرغ آمیـــن فقــط نمــاد عاشــقیست!
اینجــا مشتــی زیــر چشـــم ها خـــط مــی کــشند
اما بعضـــی فقـــط ردی از #اشــــک مـــــی کشـــند
اینجــا کُــــره ی بـــد رنگـــی هـــاســت
رنگیـــن کمـــان نـــام دیـــگر #یکــرنگــــی هــاســـت!

عکس نوشته به سر هوای تو را دارم

تـــو قـــفسِ منـــی
ومــــن …
شایدهمان گنجشکَکِ اَشی مَشی
کــــه بــدجورغــرق در حــوض نقــاشی #نگاهــت شده
چقـــــــــــدر خوب رنگم میکنی!

عکس نوشته تو رفتی خاطره ت اینجا مونده

گفتم : با تو چه کنم که می آزاری ام
و َ اسیر میکنی مرا ؟
گفت :
همچنان برو __برو __
تا به انتهای من برسی
آن گاه :
آشوب_زندگی شعر می شود
و تو شاعری آزاده می شوی .

عکس نوشته سکوت بهترین پاسخ برای یه آدم احمق هست

به حســاب تنـــهـایــی‌ام
از هـــرســــال
یــک پـــایــــیــز را بـدهــکــاری

شبهای پیراهنت

پنجـــــــره رامـــی بنــــدند
تـــا هـــ ـ ـ ـ ــــــــوایت را بــــرایــــــم نیاورد…
غـــــــافل ازیـنــــکه ،
چشـــمان تو #آسمـــــان مـــن است!

عکس نوشته من جامانده ام از تو

نه در نگاه اول
بلکه عشق در آخرین نگاه است
زمانی که می خواهد
از تو جدا شود
آنگونه که به تو می نگرد
به همان اندازه
دوستت داشته است…صبحها
حواست را با ساعتِ دلت ڪوڪ ڪن …
شاید یڪ نفر تمامِ دیشبش را
بـہ هواے صبح بخیرِ تو بیدار ماندہ باشد …! درساعت صفر عاشقی
قشنگ ترین
لحظه های عمرم را
پای ساده ترین خاطرات
خواهم ریخت
تا بدانی
عاشق ترین پروانه و
مجنون ترین دیوانه ات هستم

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here